Den Dr. Martina Luthera Kinga, ml. (MLK) se ve Spojených státech slaví na počest bojovníka za občanská práva Dr. Martina Luthera Kinga ml. Pro viceprezidenta pro globální výrobu společnosti Kimberly-Clark Hakima Richarda Savoye je však Den MLK více než jen příležitost ke konání dobrých skutků a laskavých činů. Je to den, kdy se skutečně zavázat k prosazování lidských práv po celém světě.
 
Hakim se s aktivismem za občanská práva seznámil již během svého dětství ve Filadelfii. Jeho otec pracoval v loděnici, volný čas ale trávil jako aktivista v černošské komunitě. Když Hakim v 70. a 80. letech minulého století vyrůstal, sledoval, jak jeho otec sdružuje lidi – z kostelů do ulic – aby bojovali proti nespravedlnosti, vzdělávali mládež a pomáhali potřebným poskytováním jídla, oblečení a knih.
 
„Mezi nejstarší vzpomínky, které mám na svého otce, patří chození do naší komunity, kde se zasazoval o registraci voličů, pořádání potravinových sbírek a vytváření programů pro mladé muže,“ řekl Hakim.
 
Hakimovo dětství mu dalo silnou lekci – život samotný je důležitější než uspokojování individuálních potřeb. Jeho rodiče mu vštěpovali, že život je o společné práci a odpovědnosti nás všech, abychom zajistili uspokojení základních potřeb a možnost žít lepší život pro každého člena komunity.
 
Hakim praktikuje ve své komunitě stejné vedení prostřednictvím služby, které mu ukázal jeho otec. Den MLK je jen jedním ze dnů v roce, kdy se odpoutá od každodenní rutiny a věnuje čas povzbuzování ostatních ve své komunitě.
„Den MLK oslavuju, co si pamatuji,“ říká Hakim. „Vždycky jsem považoval za svou povinnost dělat stejnou práci zaměřenou na lidská práva ve službě těm, kteří se zapojili do boje za občanská práva.“

Během minulých dnů MLK se Hakim zaměřil na rasovou rovnost a spravedlnost, chudobu, hlad, sociální spravedlnost a vzdělávání. Letos plánuje jít ve šlépějích svého otce a promluvit k malé skupině dospívajících chlapců v naději, že je bude mentorovat a propojí je s volebními zdroji. Před začátkem tohoto významného dne se vždy na chvíli zastaví a věnuje se vzpomínkám a osobnímu zamyšlení.

„Vzpomínám na oběti, které jsem musel podstoupit, abych tu dnes mohl být a mít příležitosti, které mám,“ říká Hakim. „Přemýšlím o fyzické ceně, kterou moji černošští předkové zaplatili – od otroctví přes emancipaci a éru Jima Crowa až po pochodování v hnutí za občanská práva – to vše, abych tu mohl být.“

I když dnes nemůžeme splatit dluh těm, kteří obětovali své životy, aby byl náš život lepší, Hakim věří, že ho můžeme splatit budoucím generacím. Sebe i ostatním klade výzvu prostřednictvím této otázky: ‘Když vidíte nespravedlnost a pošlapávání lidských práv, co ve své sféře vlivu děláte, abyste tomu zabránili?’

Hakimův oblíbený citát od Dr. Kinga je v souladu s jeho osobním cílem neustále usilovat o rovnost a spravedlnost ve světě a také s cílem společnosti Kimberly-Clarks, kterým je lepší péče pro lepší svět.
„Mám odvahu věřit, že lidé na celém světě mohou svým tělům poskytnout tři jídla denně, svým myslím vzdělání a kulturu a svým duším důstojnost, rovnost a svobodu.“ – Dr. Martin Luther King, ml.

„Na světě žijí miliony lidí, kteří se snaží žít důstojný život, ale ve skutečnosti nežijí plnohodnotně,“ řekl Hakim. „Musíme si společně říci, že to je nepřijatelné, že to nebudeme tolerovat a že to musí skončit.

Hakim do společnosti Kimberly-Clark nastoupil v roce 2015 a původně vedl dodavatelský řetězec a logistiku pro globální divizi netkaných textilií. Ve své současné funkci viceprezidenta pro globální výrobu je Hakim zodpovědný za digitální transformaci výroby, externí smluvní výrobu, plánování kapitálu a hodnotové inženýrství.