Ochrana proti podvodům souvisejícím s náborem

V posledních letech se stále častěji objevují podvody při náboru online, které mají dopad jak na uchazeče, tak na zaměstnavatele. Abyste se chránili před potenciálními podvodníky, vezměte prosím na vědomí následující postupy náboru používané společností Kimberly-Clark:

 • Společnost Kimberly-Clark vyžaduje, aby se uchazeči hlásili přímo prostřednictvím kariérního portálu na našich webových stránkách Kariéra předtím, než se uskuteční jakýkoli pohovor. Na této webové stránce mohou uchazeči bezpečně vyplnit online žádost, nahrát životopis a zaslat další relevantní materiály.
 • Společnost Kimberly-Clark prověřuje uchazeče telefonicky, pomocí video a osobních schůzek.
 • Společnost Kimberly-Clark nikdy nepožaduje od uchazečů jakoukoli platbu v rámci přijímacího procesu. Stejně tak společnost Kimberly-Clark nikdy neposílá uchazečům šeky na zajištění zaměstnání nebo pokrytí nákladů na home office, ať už jako zaměstnanci nebo dodavatelé.
 • Společnost Kimberly-Clark nebude po uchazeči požadovat, aby sděloval citlivé osobní údaje po telefonu nebo e-mailem, jako je například státní identifikační číslo, dokud uchazeč nepodepíše formální písemnou nabídku.

Tipy, jak identifikovat podvody související s náborem

 • Podvodní náboráři často nabízejí zaslání šeku na zřízení domácí kanceláře výměnou za bankovní údaje uchazeče o zaměstnání nebo požadují kopie výpisů jako způsob potvrzení o složení zálohy.
 • Podvodní náboráři často v počátečních fázích náborového procesu požadují osobní údaje, jako je adresa, datum narození, životopis, údaje o pasu nebo bankovní údaje.
 • Podvodní náboráři často požadují, aby uchazeči o zaměstnání kontaktovali jiné společnosti/osoby, jako jsou právníci, bankovní úředníci, cestovní agentury, kurýrní společnosti nebo agentury pro vyřizování víz/imigrací.
 • Podvodní náboráři často píší prostřednictvím bezplatných webových e-mailových účtů, jako je Yahoo.com, Yahoo.co.uk, Gmail.com, Googlemail.com a Live.com.
 • Podvodní náboráři často používají telefonní číslo začínající +44(0)70 namísto oficiálních firemních čísel nebo požadují, aby byly pohovory vedeny prostřednictvím služeb, jako je například Google Hangouts.

Pokud máte podezření na podvod při náboru, jednejte

 • Pokud máte podezření na náborový podvod, nekomunikujte dále s podvodným náborářem a neposkytujte mu citlivé osobní údaje.
 • Kontaktujte asistenční linku společnosti Kimberly-Clark na čísle 1-844-KCHELP1 (1-844-524-3571) nebo [email protected].
 • Buďte připraveni poskytnout co nejvíce podpůrných informací o korespondenci, kterou jste vedli s podvodným náborářem.by uložte pro další vyšetřování. Mezi další užitečné informace, které je třeba poskytnout, patří:
  • Kompletní kopie e-mailové zprávy.
   • Přiložte kompletní, neupravený obsah dané e-mailové zprávy. Zprávu nijak neměňte ani neupravujte.
   • Zprávy od pachatele si uložte pro potřeby dalšího vyšetřování.
  • Kopie všech e-mailových adres nebo URL webových stránek, které považujete za falešné nebo podvodné.
  • Jakékoli další podpůrné informace o korespondenci, kterou jste vedli.