Nábor
Oznámení o ochraně osobních údajů

Účelem tohoto oznámení je vysvětlit, jak ve společnosti Kimberly-Clark (dále jen „K-C“) nakládáme s osobními údaji o našich žadatelích o pracovní pozici, a vysvětlit práva, která žadatelé mají dle právních předpisů o ochraně osobních údajů. V tomto oznámení označujeme tento typ informací jako za „údaje ze žádosti“.

Toto oznámení se týká žádostí podaných prostřednictvím našich kariérních stránek https://www.careers.kimberly-clark.com/ a třetích stran, jako jsou personální agentury a pracovní nástěnky. Rovněž se to vztahuje na žádosti o pracovní pozice zaslané jinými způsoby, jako je poštou a emailem.