נגישות

חיפוש משרות

Kimberly-Clark משקיעה את מרב המאמצים כדי להבטיח שהאתר שלה יהיה נגיש לכל המשתמשים.

האתר שלנו עומד ב תקן WCAG ברמת נגישות A , ומשלב תקנים נוספים לנגישות ברשת שנקבעו על ידי  "היוזמה לנגישות ברשת" של קונסורציום הרשת הכלל-עולמית (W3C).

האתר שלנו כולל מספר תכונות שנועדו לשפר את הנגישות עבור כל המשתמשים. אחת התכונות הללו כוללת התאמה של גודל הגופן. ההוראות מפורטות להלן:

במחשבי PC: לחצו על Ctrl+‎ להגדלת הגופן ועל  -Ctrl להקטנת הגופן

במחשבי Mac: לחצו על   + Command  ו- - Command

טופס הגשת בקשה לתנאים מיוחדים