אנו מכבדים את זכותך לאחריות על המידע האישי שלך

איננו מוכרים את המידע האישי שלך עבור תמורה כספית. עם זאת, אנו עשויים להשתמש במידע האישי הרגיש שלך או לספק מידע אישי לצדדים שלישיים (כגון חברות ניתוח נתונים או חברות פרסום מקוונות) או לאפשר לצדדים שלישיים אלה לאסוף את המידע האישי שלך באמצעות טכנולוגיות אוטומטיות באתרי האינטרנט שלנו ובשירותים קשורים עבור תמורה שאינה כספית. לקבלת מידע נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלנו. אם מקום מגוריך בקליפורניה, ניתן לעיין בזכויות הפרטיות בקליפורניה.

אנו נותנים לך שליטה במידע האישי שלך. שמורה לך הזכות להגביל או לאסור את השימוש במידע האישי הרגיש שלך או את חשיפתו. שמורה לך גם הזכות לבטל את הסכמתך לפרסום ממוקד ולחשיפת המידע שלך להלן: