Chúng tôi tôn trọng quyền chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn để đổi lấy tiền. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba (chẳng hạn như công ty phân tích dữ liệu hoặc công ty quảng cáo trực tuyến) hoặc cho phép các bên thứ ba này thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các công nghệ tự động trên trang web của chúng tôi và các dịch vụ liên quan để đổi lấy việc xem xét không mất phí. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn là cư dân California, vui lòng xem Quyền riêng tư California của bạn.

Chúng tôi để bạn tự kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Bạn có quyền hạn chế hoặc giới hạn việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của mình. Bạn cũng có quyền từ chối quảng cáo nhắm mục tiêu và tiết lộ thông tin của mình như dưới đây: