Mục đích của chúng tôi

Việc theo đuổi Mục đích của chúng tôi là điều không dễ dàng, nhưng thật khó để tưởng tượng về một trách nhiệm được tưởng thưởng nhiều hơn thế.

“Trên toàn thế giới, cứ bốn người thì có một người nhờ đến chúng tôi để khiến cho cuộc sống mỗi ngày của họ trở nên tốt đẹp hơn. Đó vừa là một đặc ân truyền cảm hứng, vừa là một trách nhiệm quan trọng. Mục đích Chăm sóc Tốt hơn vì một Thế giới Tốt hơn đang thúc giục chúng tôi hành động. Phải sớm thực hiện mục đích này‭.” – Mike Hsu, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Tìm việc làm

Kết nối với mục đích của chúng tôi

Lắng nghe nhân viên của chúng tôi về cách họ kết nối với mục đích của chúng tôi, Chăm sóc Tốt hơn Vì một Thế giới Tốt hơn

Peter L., Chuyên gia của Kimberly-Clark, Roswell, Georgia

Một trong những kỷ niệm quý giá nhất của tôi về Kimberly-Clark không phải là về sản phẩm hay thương hiệu của chúng ta, mà là về con người ở đây. Đồng nghiệp của tôi đã làm tôi ngạc nhiên với một bữa tiệc đính hôn và vị hôn phu của tôié (bây giờ là chồng tôi!) đã có thể gặp gỡ và được tất cả bạn bè của tôi yêu mến. Đó là một cảm giác tuyệt vời khi bạn có thể toàn tâm toàn ý làm việc và thấy thoải mái, tin tưởng rằng nhóm của bạn sẽ ủng hộ và đón nhận bạn.

Câu chuyện này thể hiện di sản phong phú của các giá trị Kimberly-Clark đối với việc Quan tâm, Sự tin cậy và Đa dạng và khiến tôi thậm chí còn tự hào hơn khi làm việc cho công ty của chúng ta. Do tình hình đại dịch toàn cầu, chúng ta cần động viên nhau hơn bao giờ hết. Xin cảm ơn đội ngũ chuyên gia của Kimberly-Clark!

Frederica F., Kimberly-Clark Softex, Indonesia

Từ tháng 10 năm 2020 tôi trở thành Giám đốc Sản phẩm cho Danh mục Hàng Trẻ em của chúng tôi tại địa điểm Kimberly-Clark Softex Indonesia. Tại Kimberly-Clark, tôi đóng góp có ý nghĩa theo cách đơn giản, ví dụ như suy nghĩ tích cực, giải quyết vấn đề và tiến bộ nhanh. Tôi đánh giá cao mục đích của Kimberly-Clark, Chăm sóc Tốt hơn Vì một Thế giới Tốt đẹp hơn. Tại nơi làm việc, Tôi được trao quyền để tạo ra tác động tích cực và nhận thấy rằng rất nhiều hành động nhỏ tạo ra sự khác biệt lớn và thế giới là một nơi tốt đẹp hơn vì những gì tôi làm.