Tuyển dụng tại Kimberly-Clark

Sự nghiệp được định hình thông qua việc chia sẻ mục đích và thúc đẩy kết quả. Nó bắt đầu từ đây.Điều đó Bắt đầu từ CHÍNH BẠN.

Tìm việc làm

Ý tưởng của bạn. Năng lượng của bạn. Cách tiếp cận độc đáo của bạn. Những điều bạn mang đến nơi làm việc mỗi ngày làm biến đổi những gì chúng ta đạt được ở mọi nơi. Chào mừng bạn. Hãy bắt đầu nào.

play

Các sản phẩm tôi tạo ra đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chúng ta. Thành tựu đáng tự hào nhất của tôi là tạo ra chiếc tã lót cho trẻ sinh non đầu tiên của Kimberly-Clark, đơn vị Mỹ La-tinh được làm từ các chất liệu mềm mại nhất có thể.

Carina

Quản lý Cấp cao Khoa học Phân tích, bộ phận Nghiên cứu & Phát triển

Nhóm của chúng tôi đang thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ và xem xét các cách mới để tạo ra những cách tốt hơn và hiệu quả hơn để sử dụng chúng và dữ liệu mà chúng cung cấp.

Abdullah

Chuyên viên phân tích Tài chính Cao cấp

Tôi tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện quy trình máy móc của chúng ta nhằm thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng. Bằng cách này, chúng ta có thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của mình.

Heather

Sản xuất

Vai trò của tôi đóng một vai trò trong bức tranh lớn hơn, Chăm sóc tốt hơn vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Rayjay

Sản xuất

Tôi làm việc để tiếp tục đưa các nội dung nhất quán và tốt nhất trên tất cả các trang web bán lẻ điện tử để khách hàng có trải nghiệm trực tuyến tốt nhất.

Aksheta

Thương mại điện tử

Tôi có quyền tự do và linh hoạt để làm những gì phù hợp với nhóm của mình.

Kari

Phát triển Khách hang

Phát triển sự nghiệp

Tại Kimberly-Clark, chúng tôi phát triển doanh nghiệp của mình bằng cách giúp nhân viên học hỏi và phát triển sự nghiệp của họ.

Tìm hiểu thêm

Phúc lợi

Chúng tôi khen thưởng sự xuất sắc, cung cấp lương thưởng phù hợp với thị trường và các phúc lợi toàn diện vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên

Lợi ích của bạn