Cách nộp đơn ứng tuyển

Bạn biết mình muốn làm việc tại Kimberly-Clark, vậy hãy cùng nhau thực hiện các bước tiếp theo.

Thông báo về lừa đảo trong tuyển dụng

Tìm việc làm

Sức khỏe, an toàn và hạnh phúc

Sức khỏe, an toàn và hạnh phúc là điều tối quan trọng tại Kimberly-Clark. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, các cuộc phỏng vấn hiện đang được lên lịch thông qua các nền tảng phỏng vấn video trực tuyến của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể tiếp tục xác định và thuê các nhân tài tuyệt vời một cách an toàn và bảo mật.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình này, vui lòng hỏi nhà tuyển dụng của bạn.

Bắt đầu từ đây!

Bước đầu tiên để gia nhập Kimberly-Clark bắt đầu khi bạn nộp đơn ứng tuyển cho một cơ hội việc làm. Trong quá trình nộp đơn, chúng tôi muốn biết một số thông tin quan trọng và bạn sẽ có cơ hội tải lên lý lịch trích ngang của mình và bất kỳ tài liệu thích hợp nào khác.

Sau khi bạn nộp đơn ứng tuyển, một trong những nhà tuyển dụng của chúng tôi sẽ xem xét lý lịch, kinh nghiệm và bài kiểm tra của bạn (nếu có). Nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại với những ứng viên có năng lực nhất. Nếu không nhận được yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại, bạn sẽ nhận được email thông báo tình trạng. Chúng tôi sẽ giữ hồ sơ ứng tuyển của bạn để các nhà tuyển dụng có thể xem xét các vị trí tuyển dụng trong tương lai và có thể liên hệ với bạn nếu có một vị trí mà bạn đủ năng lực đáp ứng.

Sau cuộc phỏng vấn qua điện thoại của nhà tuyển dụng, các ứng viên đáp ứng yêu cầu nhất sẽ được mời tiếp tục quá trình phỏng vấn, có thể bao gồm một cuộc phỏng vấn qua điện thoại khác, bài đánh giá khác hoặc tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Nếu được mời đến một cuộc phỏng vấn trực tiếp, hãy chuẩn bị để thảo luận về những thành công bạn đã đạt được ở dạng Phỏng vấn Hành vi, nghĩa là chúng tôi sẽ yêu cầu bạn mô tả tình huống, các hành động bạn đã thực hiện và kết quả của những nỗ lực của bạn.

Nếu Kimberly-Clark xác định bạn là ứng viên có năng lực nhất cho vị trí này, chúng tôi có thể gửi cho bạn một lời mời làm việc chính thức. Nếu bạn chấp nhận lời mời làm việc, bạn sẽ bắt đầu quy trình Dành cho nhân viên mới với Kimberly-Clark.