Cách nộp đơn ứng tuyển

Hãy bắt đầu từ cách bạn sẽ hòa nhập với một công ty đang tạo ra dịch vụ Chăm sóc Tốt hơn vì một Thế giới Tốt đẹp hơn

Tìm việc làm

Sức khỏe, an toàn và Sự khỏe mạnh

Sức khỏe và sự an toàn của bạn là điều tối quan trọng đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã áp dụng những tiến bộ công nghệ giúp tạo ra sự linh hoạt hơn trong các hoạt động kinh doanh và truyền thông của chúng tôi. Những công nghệ này cho phép chúng tôi tiến hành các cuộc phỏng vấn bằng cách sử dụng các nền tảng trực tuyến đảm bảo an toàn và bảo mật. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình này, vui lòng hỏi nhà tuyển dụng của bạn.

Bắt đầu từ đây!

Bước đầu tiên để gia nhập Kimberly-Clark bắt đầu khi bạn nộp đơn ứng tuyển cho một cơ hội việc làm. Trong quá trình nộp đơn, chúng tôi muốn biết một số thông tin quan trọng và bạn sẽ có cơ hội tải lên lý lịch trích ngang của mình và bất kỳ tài liệu thích hợp nào khác.

Sau khi bạn nộp đơn ứng tuyển, một trong những nhà tuyển dụng của chúng tôi sẽ xem xét lý lịch, kinh nghiệm và bài kiểm tra của bạn (nếu có). Nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại với những ứng viên có năng lực nhất. Nếu không nhận được yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại, bạn sẽ nhận được email thông báo tình trạng. Chúng tôi sẽ giữ hồ sơ ứng tuyển của bạn để các nhà tuyển dụng có thể xem xét các vị trí tuyển dụng trong tương lai và có thể liên hệ với bạn nếu có một vị trí mà bạn đủ năng lực đáp ứng.

Sau cuộc phỏng vấn qua điện thoại của nhà tuyển dụng, các ứng viên đáp ứng yêu cầu nhất sẽ được mời tiếp tục quá trình phỏng vấn, có thể bao gồm một cuộc phỏng vấn qua điện thoại khác, bài đánh giá khác hoặc tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Nếu được mời đến một cuộc phỏng vấn trực tiếp, hãy chuẩn bị để thảo luận về những thành công bạn đã đạt được ở dạng Phỏng vấn Hành vi, nghĩa là chúng tôi sẽ yêu cầu bạn mô tả tình huống, các hành động bạn đã thực hiện và kết quả của những nỗ lực của bạn.

Nếu Kimberly-Clark xác định bạn là ứng viên có năng lực nhất cho vị trí này, chúng tôi có thể gửi cho bạn một lời mời làm việc chính thức. Nếu bạn chấp nhận lời mời làm việc, bạn sẽ bắt đầu quy trình Dành cho nhân viên mới với Kimberly-Clark.

Bạn đã nộp đơn?
Để kiểm tra trạng thái đơn ứng tuyển của bạn, vui lòng nhấp vào đây. Thông tin đăng nhập của Ứng viên