Kimberly-Clark

Thành công bắt đầu từ chính bạn. Hãy tham quan và bạn sẽ khám phá ra một công ty đang cung cấp dịch vụ Chăm sóc Tốt hơn vì một Thế giới Tốt đẹp hơn.

Tìm việc làm

Các thương hiệu Kimberly-Clark đang tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới. Đó là mục đích bạn có thể chia sẻ. Hãy cùng chúng tôi khám phá cách bạn có thể tạo sự khác biệt

play

Theo các con số

Kimberly-Clark là một phần đáng tin cậy của cuộc sống ở 175 quốc gia và các sản phẩm của chúng tôi rất cần thiết cho một phần tư thế giới này. Chúng tôi xuất xưởng hơn 1,1 tỷ thùng sản phẩm mỗi năm

Theo các con số

Chúng tôi có hơn 300 cơ sở với 46.000 nhân viên tại 66 quốc gia.

Theo các con số

Chúng tôi đã đạt doanh thu 19,1 tỷ đô la trở lên trên toàn thế giới vào năm 2020 và sản phẩm của chúng tôi giữ thị phần thương hiệu số 1 hoặc số 2 ở 80 quốc gia.

Theo các con số

Kimberly-Clark có 5 thương hiệu tỷ đô: Huggies®, Kleenex®, Scott®, Kotex® và Cottonelle®.

Những sản phẩm thiết yếu đem lại cuộc sống tốt hơn

Xem cách các thương hiệu của chúng tôi cung cấp các yếu tố cần thiết trong suốt cuộc đời

EmptyView

Tính bền vững

Kimberly-Clark đã khởi động dự án Bền vững 2022 để tôn vinh 150 năm nỗ lực bền vững đầu tiên của chúng tôi nhằm thực hiện những cải thiện có thể đo lường trong các lĩnh vực có ảnh hưởng xã hội, rừng và sợi bông, rác thải và tái chế, năng lượng và khí hậu và chuỗi cung ứng. Tìm hiểu thêm.

Tính bền vững

Kimberly-Clark và Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, đã được Forest Stewardship Council® vinh danh với Giải thưởng Lãnh đạo “Đối tác Xuất sắc” năm 2018 cho chương trình “Heart Your Planet” nhằm khuyến khích người tiêu dùng công nhận và ủng hộ việc quản lý rừng có trách nhiệm.

Tính bền vững

Trong năm 2018, Kimberly-Clark tiếp tục cam kết thực hiện chương trình đa quốc gia Toilets Change Lives (Nhà vệ sinh thay đổi cuộc sống) cung cấp tài trợ tại Bangladesh, Bolivia, Brazil, Nicaragua, Peru, Honduras, Guatemala và Nam Phi cho các dịch vụ vệ sinh, tiếp cận với nước sạch và giáo dục về vệ sinh.

Community

Cam kết với cộng đồng

Chúng ta đang xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, bắt đầu từ các cộng đồng nơi chúng ta sống và làm việc. Điều đó bắt đầu từ chính chúng ta. Và BẠN.

Read Our Stories
Countries

Quốc gia

Kimberly-Clark không chỉ là một công ty toàn cầu chúng tôi có mặt thầu như ở khắp mọi nơi, với hơn 300 cơ sở tại 66 quốc gia trên toàn thế giới

Xem tất cả các quốc gia