Tôi cảm thấy thoải mái khi chia sẻ ý tưởng của mình. Kimberly-Clark là nơi tôi có thể tham gia vào sự thay đổi.

Alejandro

Bán hàng,Argentina

Người mơ mộng

Tôi thích làm việc cho một công ty toàn cầu có tầm nhìn và văn hóa xuất sắc trong lĩnh vực an ninh mạng.

Koby

Công nghệ thông tin,Israel

Nhà phân tích

Tôi yêu thương hiệu của chúng ta và cách chúng giúp đỡ người tiêu dùng. Tôi cũng yêu văn hóa và lòng đam mê của con người chúng ta, sự linh hoạt trong công việc và các lựa chọn nghề nghiệp.

Nicolás

Tài chính,Colombia

Người mơ mộng

Tư duy nguyên bản rất quan trọng đối với tôi và công việc của tôi trong bộ phận kỹ thuật. Nó giúp tôi và bộ phận khắc phục các vấn đề và tìm ra các giải pháp sáng tạo.

Tammie

Sản xuấtVương quốc Anh

Người mơ mộng