Phát triển sự nghiệp

Một công ty định hướng tăng trưởng phải phát triển nhân viên của mình. Đây là lý do tại sao nhân viên của Kimberly-Clark có rất nhiều cách để nâng cao và thăng tiến sự nghiệp của họ.

Tìm việc làm
play
Sustain

Giáo dục

Có rất nhiều cơ hội học tập cho nhân viên của Kimberly-Clark. Có các cơ hội trực tuyến và lớp học để phát triển các kỹ năng mới và xây dựng năng lực hiện tại. Từ việc học một ngôn ngữ mới đến phát triển khả năng lãnh đạo của mình, bạn có khả năng nâng cao trình độ để định hình các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của mình. Tìm hiểu thêm