Khả năng tiếp cận

Tìm việc làm

Kimberly-Clark nỗ lực hết sức để đảm bảo tất cả người dùng đều có thể truy cập trang Web của mình.

Trang web của chúng tôi tuân thủ WCAG Cấp độ A và kết hợp các tiêu chuẩn truy cập web bổ sung theo quy định của Chương trình Sáng kiến về Khả năng Truy cập Web của Thế giới Hiệp hội Web rộng (W3C).

Trang web của chúng tôi có một số tính năng được thiết kế để cải thiện khả năng tiếp cận cho tất cả người dùng. Một trong các tính năng này là điều chỉnh kích thước phông chữ. Hướng dẫn được mô tả dưới đây:

Đối với máy tính để bàn, nhấp Ctrl+ để làm phông chữ lớn hơn và Ctrl- để làm phông chữ nhỏ hơn

Đối với máy Mac, nhấp vào Command +Command -

Sr. Category Sales Manager, Family Care

Brandon

Tôi muốn mọi thứ tôi trải qua đều phải tốt hơn sau khi tôi đi qua. Từ mọi cuộc trò chuyện, mọi cuộc họp, mọi vai trò và mọi tương tác... Tôi muốn giúp đỡ.

Kỹ sư điện Bảo trì.

Tyler

Kimberly-Clark là môi trường hòa nhập. Chúng tôi tự hào và có thể dõng dạc rằng chúng tôi tin rằng mọi người đều có cơ hội bình đẳng

Giám đốc Kỹ thuật & Sản phẩm CNTT – Kimberly-Clark Professional

Amy Turin

Làm việc trên các trang web của Kimberly-Clark Professional, tôi luôn được nhắc nhở về tầm quan trọng của các sản phẩm này đối với thế giới.

Chuyên gia Tổng hợp Nội dung

Aksheta

Tôi có thể nói rằng tôi cảm thấy có động lực để thức dậy mỗi ngày và là một phần nhỏ của sự thay đổi tích cực trên thế giới.