תאגיד KIMBERLY-CLARK שוויון הזדמנויות, העדפה מתקנת,
מדיניות למניעת הטרדה

חברת Kimberly-Clark Corporation (“חברת Kimberly-Clark”) יישמה את המדיניות והנהלים הבאים כחלק ממחויבותה ארוכת השנים לציות לכל דרישות שוויון ההזדמנויות וההעדפה המתקנת הרלוונטיות.

 

מדיניות שוויון הזדמנויות

חברת Kimberly-Clark מחויבת לשמור על סביבת עבודה נקייה מכל אפליה והטרדה בלתי-חוקיות, על כל צורותיהן. המדיניות ודרכי הפעולה של חברת Kimberly-Clark מיועדות להעניק שוויון הזדמנויות בעבודה, ולהבטיח שוויון זה ללא תלות בגזע, צבע, דת, מגדר (כולל היריון, לידה, הנקה או מצב רפואי הקשור אליהם), מוצא, גיל, לקות, מצב רפואי המוגן בחוק, מעמד צבאי או מעמד שחרור, מעמד אישי, מידע גנטי, מעמד אזרחות, נטייה מינית, זהות מגדרית, הבעה מגדרית או מאפיינים אחרים המוגנים בחוק. מדיניות החברה היא אף לאסור על כל צורה של התנכלות כלפי אנשים שהתלוננו על הטרדה או על התנהלות מפלה או השתתפו בחקירה של תלונות אלו בידי חברה או סוכנות.

 

מדיניות העדפה מתקנת

חברת Kimberly-Clark היא גם קבלן פדרלי הכפוף לצו נשיאותי מס' 11246, סעיף 4212 של חוק הסיוע להתאמה מחדש של ותיקי מלחמת וייטנאם משנת 1974, כפי שתוקן (“סעיף 4212”) וסעיף 503 של חוק השיקום משנת 1973, כפי שתוקן (“סעיף 503”). ככזו, חברת Kimberly-Clark מחויבת לנקוט צעדים חיוביים ליישום היבטי התעסוקה של מדיניות שוויון ההזדמנויות של החברה. בהתאם לכך, מדיניותה של חברת Kimberly-Clark היא לנקוט בהעדפה מתקנת כדי להעסיק, לקדם בתעסוקה ולטפל בכל דרך אחרת במיעוטים, בנשים, ב-Protected Veterans ובאנשים עם מוגבלויות ללא קשר לגזע/מוצא אתני, למגדר, למעמד שחרור מהצבא או למוגבלות פיזית או נפשית. כמו כן, חברת Kimberly-Clark תספק תנאים מיוחדים סבירים בהתאם למגבלות הפיזיות או הנפשיות הידועות של עובד או מועמד מוסמך אחר לעבודה, אלא אם כן ההתאמה תיצור קשיים מופרזים על תפעול עסקי החברה.

 

מדיניות ההעדפה המתקנת של החברה אוסרת גם על עובדים ומועמדים להיות נתונים להטרדה, הפחדה, איומים, כפייה, או אפליה משום שהם עסקו או עשויים לעסוק ב-(1) הגשת תלונה; (2) סיוע או השתתפות בחקירה, הערכת ציות, שימוע, או כל פעילות אחרת הקשורה במנהל סעיף 503, סעיף 4212, או כל חוק פדרלי, חוק מדינה או חוק מקומי אחר הדורש שוויון הזדמנויות לנכים או ל-Covered Veterans‏; (3) התנגדות לכל מעשה או נוהג שנעשו בניגוד לחוק לפי סעיף 503 או סעיף 4212 ותקנות היישום שלהם, או כל חוק פדרלי, חוק מדינה או חוק מקומי אחר הדורש שוויון הזדמנויות לנכים או ל-Covered Veterans; או (4) מימוש כל זכות אחרת המוגנת על ידי סעיף 503 או סעיף 4212 או תקנות היישום שלהם.

החלקים הלא חסויים של תוכנית ההעדפה המתקנת עבור אנשים עם מוגבלויות ו-Protected Veterans יהיו זמינים לבדיקה על פי בקשה של כל עובד או מועמד לעבודה על ידי יצירת קשר עם מנהל משאבי אנוש כשותף עסקי במקום העבודה במהלך שעות העבודה הרגילות.

 

יישום מדיניות שוויון הזדמנויות והעדפה מתקנת

מדיניות זו חלה בכל עת ובכל מקום שבו עובד החברה מבצע פונקציה של תפקידו, כולל כל מיקומי חברת Kimberly-Clark, אתרי עבודה של לקוחות ואירועים עסקיים וחברתיים בחסות החברה או בחסות הלקוח. מדיניות שוויון ההזדמנויות וההעדפה המתקנת של החברה דורשת שהחלטות ההעסקה יתבססו אך ורק על דרישות עבודה תקפות, ויחולו על כל התנאים, ההתניות והזכויות של ההעסקה כולל, בין היתר, גיוס, בחירה, תגמול, הטבות, הכשרה, קידום ופעולות משמעתיות.

 

הטרדה במקום העבודה, כולל הטרדה מינית

מרכיב מרכזי במחויבות החברה לשוויון הזדמנויות הוא אפס סובלנות להטרדה במקום העבודה על רקע, או בגלל גזע, צבע, דת, מגדר (כולל היריון, לידה, הנקה או מצב רפואי קשור), מוצא, גיל, לקות, מצבים רפואיים המוגנים בחוק, מעמד צבאי או מעמד שחרור, מצב אישי, מידע גנטי, מעמד אזרחות, נטייה מינית, זהות מגדרית, ביטוי מגדרי או מכל סיבה אחרת האסורה על פי חוק. לא נסבול אף הטרדה כזו, בין אם בוצעה על ידי עובדי החברה ובין אם על ידי לקוחות, צרכנים, ספקים או אנשים אחרים המנהלים עסקים עם חברת Kimberly-Clark.

 

הטרדה אסורה מתרחשת כאשר מפקח, עובד אחר או אפילו אדם שאינו עובד החברה מתנהג או פועל באופן שיוצר סביבת עבודה עוינת כלפי עובד אחר על רקע הגזע, הצבע, הדת, המגדר (כולל היריון, לידה, הנקה או מצב רפואי הקשור אליהם), המוצא, הגיל, המוגבלות, המצב הרפואי החסוי המוגן בחוק, המעמד הצבאי או מעמד השחרור, המצב המשפחתי, המידע הגנטי, המעמד האזרחי, הנטייה המינית, הזהות המגדרית, ההבעה המגדרית או מאפיינים מוגנים אחרים של אותו אדם. הנהלת חברת Kimberly-Clark אחראית להבטיח ציות לכל היבטיה של מדיניות שוויון הזדמנויות בהעסקה זו ולפתח אסטרטגיות יישום המקדמות את כוונתה.

 

הטרדה מינית יכולה להתרחש בין גברים ונשים, או בין אנשים מאותו מגדר. דוגמאות להטרדה מינית כוללות, בין היתר:

 

 • חיזורים מיניים בלתי רצויים
 • הצעת הטבות תעסוקתיות בתמורה לטובות מיניות
 • איום על עובד שאינו מגיב באופן חיובי לחיזורים מיניים
 • פלירטוט, מגע, חיזורים או הצעות בעלי אופי מיני
 • אלימות מילולית בעלת אופי מיני
 • הערות גרפיות או מרומזות לגבי לבושו או גופו של אדם
 • הצגת חפצים או תמונות בעלי אופי מיני במקום העבודה
 • בדיחות בעלות אופי מיני בלתי הולם

הטרדה בלתי חוקית אחרת כוללת, בין היתר, התנהגות לא רצויה - בין אם מילולית, פיזית או חזותית - המבוססת על מעמדו המוגן של העובד, אשר (1) משפיעה על הטבות מוחשיות בעבודה; (2) מפריעה באופן בלתי סביר לביצועים של עובד בעבודה; או (3) יוצרת סביבת עבודה מאיימת, עוינת או פוגענית בדרך אחרת. דוגמאות להתנהגות שעשויה להיחשב להטרדה בלתי חוקית על בסיס סביבת עבודה עוינת או פוגענית כוללות:

 • כינויי גנאי, קללות, סטריאוטיפים שליליים, הערות מזלזלות או פעולות מאיימות על בסיס אחת הקטגוריות המוגנות שתוארו למעלה;
 • סיפור או העברה של בדיחות המכוונות למעמדו המוגן של אדם, כגון בדיחות גזעניות או אתניות, אפילו אם “כולם מספרים אותן”;
 • פרסום, העברה, הקרנה או הצגה בצורה כלשהי של קריקטורות שלועגות לכל קבוצה, אמונה דתית, מגדר או יחיד כלשהם בשל מעמדם המוגן;
 • העברת הודעות דוא"ל פוגעניות, הדפסתן או הצגתן בכל דרך שהיא.

כל עובד שנודע לו על תקרית אפשרית של הטרדה בלתי חוקית חייב לדווח על העניין מייד ל ראש הצוות שלו או, אם לא נוח לך לדווח ל ראש הצוות שלך, לראש צוות אחר או לכל חבר בצוות האבטחה הגלובלי בכתובת[email protected], ליועץ המשפטי הראשי של היחידה העסקית או הארצית שלך, לכל חבר במחלקה המשפטית שאיתו עבדת, ללשכת היועץ המשפטי, לכל חבר בצוות הציות, כולל קצין הציות והאתיקה הראשי בכתובת [email protected], או לנציג משאבי אנוש של היחידה העסקית או הארצית. בנוסף, ניתן לדווח על כל חשש להטרדה בעילום שם בכל עת באמצעות מוקד התמיכה בנושאי ציות של חברת Kimberly-Clark:

 

דוא"ל: [email protected]

אתר אינטרנט: www.KCHelpLine.com

טלפון ‎1-844-KCHELP1‎ (1-844-524-3571)‎

למספרים מחוץ לארה"ב, בקרו באתר www.KCHelpLine.com

 

עם קבלת הדיווח, חברת Kimberly-Clark תערוך חקירה מיידית ויסודית. אנו מעודדים את העובדים ומצפים מהם לשתף פעולה בכל חקירה. התלונה וכל מידע שנאסף בחקירה נחשבים למידע חסוי של חברת Kimberly-Clark .

עם זאת, בעוד שהחקירות ינוהלו בחשאיות, חברת Kimberly-Clark אינה יכולה להבטיח חיסיון מוחלט, מכיוון שהחקירה עשויה לדרוש או להוביל לגילוי זהותם של אלה הקשורים לתלונה או לחשיפת מידע שעלול להוביל לזיהוי אנשים הקשורים לתלונה.

אם חברת Kimberly-Clark תקבע שהתרחשה התנהגות בלתי הולמת, יינקטו צעדים מתאימים כדי לפתור את הבעיה. המתלונן יקבל הודעה האם החקירה הוכיחה את התלונה או לא. חברת Kimberly-Clark תנקוט פעולה כדי להבטיח שהבעיה לא תתרחש שוב. כל עובד המפר את המדיניות נגד הטרדה יהיה כפוף לצעדים משמעתיים עד וכולל סיום העסקה.

יינקטו אמצעים כדי להגן על מי שמתלונן בתום לב על הטרדה או שמשתף פעולה בחקירה מפני כל מעשה נוסף של הטרדה, כפייה או הפחדה ומפני התנכלות עקב דיווחו על תקרית מסוג זה או השתתפות בחקירה או בהליך בנוגע להטרדה לכאורה. חברת Kimberly-Clark אוסרת בתכלית האיסור על כל צורה של התנכלות נגד כל עובד בגין העלאת חשש בתום לב במסגרת מדיניות זו או בגין סיוע בחקירה.

חברת Kimberly-Clark מעודדת מאוד את העובדים להביא לתשומת לבה חששות ותלונות בנוגע להטרדה בכל דרך שתוארה לעיל, כולל לראש הצוות , למשאבי אנוש, לקו קוד ההתנהגות וכו'. אם אתם סבורים שהנוהל הנ"ל לא פתר את תלונותיכם או שאינכם מעוניין לנצל את הנוהל הנ"ל, תוכלו ליצור קשר עם המשרד המקומי של הוועדה לשוויון הזדמנויות בעבודה של ארצות הברית (“EEOC”) כדי להגיש תביעה על אפליה, הטרדה או התנכלות. העובדים בקליפורניה יכולים גם ליצור קשר עם המשרד המקומי של המחלקה לתעסוקה ושיכון הוגנים בקליפורניה (“DFEH”) (או סוכנות ממשלתית דומה אחרת אם הם עובדים במדינה אחרת), כדי להגיש תלונה על אפליה, הטרדה או התנכלות.


לסוכנויות אלה יש סמכות לערוך חקירות של העובדות, והן ינסו לסייע לצדדים לפתור את המחלוקות ביניהם מרצונם החופשי. במקרה שסוכנות תמצא שהתרחשה אפליה או הטרדה, סוכנויות אלה עשויות לקבל החלטה מרצון או להגיש תביעה המבקשת החזר כספי או פיצוי על נזקים כספיים. העובדים יכולים ליצור קשר עם משרד הסוכנות הקרוב ביותר במיקומים הרשומים בפרסומים ברמה המדינית וברמה הפדרלית נגד אפליה של חברת Kimberly-Clark, או באתרי אינטרנט של המדינה או של השלטון הפדרלי או ברישומים מדיניים או פדרליים בספרי טלפונים מקומיים.

 

שקיפות בשכר

חברת Kimberly-Clark לא תפטר או תפלה בכל דרך אחרת עובדים או מועמדים מפני שהם שאלו, דנו או חשפו את השכר שלהם או של עובד או מועמד אחרים. עם זאת, עובדים שיש להם גישה לפרטי התגמול של עובדים או מועמדים אחרים כחלק מהתפקידים החיוניים שלהם אינם יכולים לחשוף את השכר של עובדים או מועמדים אחרים לאנשים שאחרת אין להם גישה למידע על תגמולים, אלא אם כן החשיפה נעשית (1) כתגובה לתלונה או אישום רשמיים, (2) לצורך קידום של חקירה, הליך, שימוע או פעולה, כולל חקירה שעורכת חברת Kimberly-Clark; או (3) בהתאם לחובה החוקית של חברת Kimberly-Clark למסור מידע.

חובות עובדי החברה

על עובדי חברת Kimberly-Clark מוטלת החובה לתרום למקום עבודה נטול הטרדה ואפליה. מומלץ מאוד לכל עובד הסובל מהטרדה או עד לה או לכל הפרה אחרת של מדיניות זו להודיע על כך לאחד מהאנשים המפורטים להלן. חברת Kimberly-Clark תחקור באופן מיידי ויסודי את ההתנהגות הבלתי הולמת לכאורה, ואם תימצא הפרה של מדיניות זו, תנקוט פעולה מתקנת מיידית והולמת.

 

אפס סובלנות להתנכלות

אנו מעודדים כל עובד להתלונן ללא חשש מנקמה, מאחר שמדיניות השוויון בהזדמנויות וההעדפה המתקנת של חברת Kimberly-Clark אוסרת על כל צורה של התנכלות נגד כל אדם אשר מתלונן בתום לב כי מדיניות זו אינה מתקיימת, או אשר משתתף בכל דרך אחרת בחקירת החברה או הסוכנות בנוגע לתלונות מסוג זה, גם אם לא נמצאו ראיות מספיקות כדי לבסס את התלונה. אם אתם סבורים כי נפלתם קורבן להתנכלות, יש להפנות את תלונתכם לאחד מהאנשים המזוהים להלן.

 

לאחר קבלת תלונה הכרוכה בהפרה של מדיניות שוויון ההזדמנויות או ההעדפה המתקנת של החברה, החברה תחקור ותנקוט פעולה מתקנת, לפי הצורך. תלונות וחקירות יישמרו חסויות לחלוטין במידה המרבית האפשרית. אף אחד, ללא קשר לתפקיד או למשך השירות, אינו פטור ממדיניות זו.

 

אחריות ליישום

מנכ"ל חברת Kimberly-Clark תומך באופן מלא בתוכנית ההעדפה המתקנת שלנו ומחויב ליישום מדיניות שוויון ההזדמנויות וההעדפה המתקנת של החברה. יש להפנות תחילה תלונות אל השותף העסקי המקומי שלכם במשאבי אנוש, אך ניתן להפנות אותן גם לכל חבר בצוות משאבי אנוש, לראש הצוות שלכם, לחבר בצוות המחלקה המשפטית, לחבר בצוות ההנהלה של חברת Kimberly-Clark או באמצעות משאבי הקו החם של קוד ההתנהגות של חברת Kimberly-Clark.