Společnost Kimberly-Clark je odhodlána poskytovat lepší péči pro lepší svět a v rámci svých cílů udržitelnosti pro rok 2030 si vytyčila mezi lety 2015 a 2030 snížit své přímé a nepřímé emise skleníkových plynů o 50 %. Ve výrobním závodě v Salamance na západě Španělska byl nedávno instalován kotel na biomasu, díky němuž se v závodě sníží spotřeba zemního plynu i přímé emise uhlíku o 40 %, což je stejné množství, jako kdyby každoročně ve Španělsku nevyjelo na silnice 5 900 osobních automobilů.

Závod v Salamance vyrábí pod značkami jako Scottex®, Kleenex® nebo Page® toaletní papír a kapesníky pro spotřebitele ve Španělsku, Francii a zemích Beneluxu. Každý den vyrobí 165 tun papíru a vyprodukuje1,7 milionu rolí toaletního papíru.

Letos na podzim byl nainstalován kotel na biomasu; jedná se o vůbec první ve výrobních závodech společnosti Kimberly-Clark pro oblast Evropy, Blízkého východu a Afriky a teprve druhý v celé společnosti. Biomasa je obnovitelná forma energie a v tomto případě jde převážně o lesnický odpad dovážený ze vzdálenosti maximálně 100 km od závodu.

Přechod na dekarbonizované technologie je náročný, především kvůli nutnosti nahradit plně vyvinuté a integrované systémy zdrojů fosilních paliv ekologičtějšími zdroji energie v době, kdy je spotřeba energie ve společnosti na vrcholu, přesto se společnost Kimberly-Clark ze všech sil snaží toho dosáhnout. Nový kotel na biomasu představuje významný milník pro dekarbonizaci závodu a přispěje k dosažení klimatických cílů společnosti Kimberly-Clark pro rok 2030, které byly schváleny iniciativou Science Based Targets (vědecky podložené cíle) a jsou v souladu s cíli Pařížské dohody o klimatu.

Oriol Margo, vedoucí transformace k udržitelnosti ve společnosti Kimberly-Clark pro Evropu, Blízký východ a Afriku, uvádí: “Víme, že klimatická změna je pro naše zaměstnance, zákazníky, spotřebitele i pro planetu důležitým tématem, a salamanský kotel na biomasu je jedním ze způsobů, jak tento problém ovlivnit. Je součástí našich cílů udržitelnosti a globálních ambicí zlepšit životy 1 miliardy lidí po celém světě do roku 2030 s co nejmenšími negativními dopady na životní prostřední. I nadále odhodlaně hledáme cesty, jak snížit naši uhlíkovou stopu a pečovat o naše spotřebitele způsobem šetrnějším k životnímu prostředí.”

Více o cílech udržitelnosti společnosti Kimberly-Clark pro rok 2030 se můžete dočíst zde.