Pete Dulcamara, hlavní vědecký pracovník a technický viceprezident společnosti Kimberly-Clark, sdílí aktuální informace o pokroku, kterého jsme dosáhli za jeden rok členství ve World Wildlife Fund’s (WWF) Bioplastic Feedstock Alliance, a mluví o tom, jak společnost pokračuje v prosazování smysluplných změn snahou snížit množství plastů ve svých produktech a obalech.
 
Znečištění plasty je celosvětový problém s obrovskými dopady na životní prostředí. Studie provedené Světovým ekonomickým fórem, nadací Ellen MacArthur Foundation a společností McKinsey & Company, odhadují, že se do našich oceánů ročně dostane 11 milionů metrických tun plastu – ekvivalentem by bylo jedno nákladní auto za minutu. Studie předpovídá, že pokud to bude takto pokračovat, do roku 2050 bude v oceánu více plastů než ryb.

Tyto alarmující trendy podněcují rostoucí poptávku vlád, nevládních organizací a spotřebitelů po opatřeních, která by odstranila plastový odpad. Abychom tohoto cíle dosáhli, potřebujeme dlouhodobou strategii pro snížení používání tradičních plastů ve výrobcích a obalech, zlepšit využití a recyklaci odpadů a vyvíjet alternativní materiály, které jsou navrženy tak, aby byly znovu použitelné, recyklovatelné a biologicky rozložitelné.

V rámci našich ambicí pro rok 2030 chceme zlepšit životy 1 miliardy lidí po celém světě, a to tak, aby to mělo co možná nejmenší dopad na životní prostředí, proto se společnost Kimberly-Clark zavázala, že do konce desetiletí sníží používání nových plastů na bázi fosilních paliv o 50 %. Interně i s našimi partnery pracujeme na přechodu k udržitelnějším materiálům a procesům. Do roku 2025 chceme, aby bylo 100 % našich obalů znovu použitelných, recyklovatelných nebo kompostovatelných. Stanovili jsme si také cíl, že do roku 2030 bude 75 % materiálů v našich výrobcích biologicky rozložitelných nebo recyklovaných.

V uplynulém roce jsme pokračovali v úsilí o snížení množství plastů v našich výrobcích a obalech a dosáhli významných změn. Jedním z příkladů je naše značka Huggies®, která ve Velké Británii v roce 2020 v rámci své iniciativy Tinestest Footprint odstranila z celkového portfolia 359 tun plastů. Tým Huggies také představil nový produkt s názvem Huggies Natural Biodegradable, jde o nový ubrousek bez plastů, který bude uveden na trh po celé Evropě a nebude obsahovat žádné materiály na bázi fosilních paliv.

Partnerství hrají klíčovou roli při zavádění změn

Uvědomujeme si, že problematika jednorázových plastů je složitá a řešení těchto problémů bude vyžadovat inovace, které změní pravidla hry, a také spolupráci mezi průmyslovými odvětvími, vládami a nevládními organizacemi. To je důvod, proč jsme při vývoji materiálů příští generace, které nahradí tradiční plasty získané z ropy, navázali partnerství s biotechnologickými společnostmi, jako je RWDC. Naše partnerství se společností RWDC spojuje hluboké zkušenosti společnosti Kimberly-Clark v oblasti netkaných technologií a vývoje pryskyřic s inovativními a cenově výhodnými biopolymerními řešeními společnosti RDWC.

Spolupráce poskytne společnosti Kimberly-Clark zdrojový materiál polyhydroxyalkanoátů (PHA) společnosti RWDC, SolonTM, pro vývoj pryskyřic, které jsou kompostovatelné a rozložitelné v moři. Pokud produkty nebo obaly vyrobené pomocí PHA skončí v přírodě, biologicky se rozloží v půdě, ve vodě i v moři, čímž zabrání trvalému hromadění plastů v životním prostředí.

Řešení globálních problémů spojených s jednorázovými plasty přesahuje rámec jedné společnosti. To je jedním z hlavních důvodů, proč se společnost Kimberly-Clark v roce 2020 připojila k World Wildlife Fund's (WWF) Bioplastic Feedstock Alliance (BFA). Toto fórum pro sdílení znalostí mezi mnoha zúčastněnými stranami spojuje přední společnosti vyrábějící spotřební zboží s nevládními organizacemi a akademickými osobnostmi, které zkoumají biologické alternativy k tradičním plastům.

V uplynulém roce BFA a její členové dosáhli významného pokroku v prosazování úlohy biologicky rozložitelných plastů při řešení globálního znečištění plastem. Jedním z nedávných projektů BFA:

  • Vypracovala prohlášení , v němž vyzývá k vědecky podložené politice týkající se alternativních plastů, která by napomohla přechodu k oběhovému hospodářství, jež maximalizuje využití a prospěšné opětovné použití postspotřebitelského odpadu.
  • Byla aktualizována kontrola potenciálních surovin pro získávání bioplastů ze odpovědných zdrojů.
  • Vytvořili jsme nové vazby s externími odborníky, aby prozkoumali nové studie a současné vědecké poznatky, které zahrnují alternativy tradičních plastů na biologické bázi a zúčastnili jsme se schůzek s aliancí Trash Free Seas Alliance and Resource: Diskuze o plastech, globálním znečištění plasty, pokročilých recyklačních systémech a dalších tématech.

Účast společnosti Kimberly-Clark v BFA staví na našem členství v ReSource: Plastic, aktivizační centrum WWF, které pomáhá společnostem zdvojnásobit míru recyklace, snížit množství nepotřebných plastů a přejít na udržitelné zdroje plastů, které potřebují. 

Tyto iniciativy podtrhují náš závazek k inovacím a snižování množství odpadu. I když nemáme všechny odpovědi, pracujeme na tom, abychom se aktivně podíleli na přechodu na cirkulární ekonomiku, používali věci opakovaně, snížili množství odpadu, podpořili zlepšení systému nakládání s odpady a inovaci nových způsobů, jak spotřebitelům poskytovat produkty, které potřebují k tomu, aby mohli žít co nejlépe.