Inkluze, rovnost a diverzita

Co děláte. Kam se vydáte. Úspěch začíná, v každém ohledu, u vás.

Vyhledávání pracovních míst

Coby organizace už více než celé století prosperujeme tím, že pomáháme jednotlivcům prosperovat prostřednictvím talentů a energie, díky nimž jsou tito jedinci jedineční. Vytváříme týmy, které společně harmonicky spolupracují, a zdůrazňujeme jedinečný přínos každého zaměstnance. Snažíme se poskytovat lepší péči pro lepší svět a pomáháme přitom rozvíjet lepší kariéru.

Inkluze začíná zde


Abychom dosáhli našich ambiciózních obchodních cílů, chceme s každým jednotlivcem jednat s respektem a porozuměním. Toho si všimnete už od prvního dne, po celou svou kariéru ve společnosti Kimberly-Clark. Jedná se o firemní kulturu, ve které nám záleží na všem úspěchu.

Vyhledávání pracovních míst

play

Building a more inclusive workplace, It Starts with US.

What you can expect.

Vytvoření komunity

My jsme tu jen díky vám.

Rozvíjejte komunitu, která posiluje autentičnost a přijímá rozdíly tím, že prohlubuje porozumění a aktivaci každodenních činností na podporu inkluze.

Zapojení zaměstnanců

Rozvíjejte potenciál lidí.

Cílem je umožnit talentům prosperovat a zaujmout agresivní přístup k najímání, povyšování a rozvoji talentů, který zahrnuje širokou škálu zkušeností a pohledů odrážejících naši různorodou zákaznickou základnu.

Využití vedení

Inkluzi provádějte shora dolů.

Pozvedněte úroveň vedení a držte je na vyšší úrovni jako ti, kteří uvádějí kulturu do pohybu, vytvářejí vysoce výkonné, rozmanité týmy a začleňují inkluzi do způsobu, jakým pracujeme a činíme lepší obchodní rozhodnutí.

Urychlení akce

Mějte okamžitý dopad.

Cílem je začleňovat inkluzi, rovnost a diverzitu do všech našich činností a využívat naši sílu bojovat proti nerovnosti v zájmu našich lidí, spotřebitelů a komunit po celém světě – aby byl život dnes i v budoucnu lepší.

To, že jste sami sebou, vytváří nás

Inkluze je mnohem víc než jen myšlenka nebo koncept. Je to vyvrcholení každodenních interakcí, které nás činí silnějšími, pohání inovace a hluboce nás spojuje mezi sebou navzájem a s našimi spotřebiteli. Jistě chcete cítit ocenění a respekt, a proto jsme odhodláni vytvořit inkluzivní pracoviště bez předsudků. V naší organizaci se budete účastnit pravidelných setkání, kde můžete klást otázky výkonným pracovníkům a nechat je vyslyšet svůj názor. Připojte se k našim globálním rozhovorům o rovnosti, předsudcích a dalších důležitých tématech. Máte příležitost připojit se k jedné z našich zaměstnaneckých skupin, které podporují profesní rozvoj, sociální propojení a oslavují rozmanitost v celé společnosti Kimberly-Clark. Informujte se o těchto dobrovolnických sdruženích, která jsou otevřená všem zaměstnancům společnosti Kimberly-Clark.

Asian Professionals for Excellence

APEX’s mission is to enhance and promote members’ professional development, raise awareness of Asian culture, and bridge cultural gaps to enrich Kimberly-Clark and benefit our customers.

Síť zaměstnanců s africkými předky (AAEN)

Síť AAEN poskytuje příležitosti pro networking a profesionální rozvoj na podporu cílů společnosti. Cílem je stavět na silných stránkách členů a usilovat o to, aby se společnost Kimberly-Clark stala zaměstnavatelem pro rozmanité talentované lidi, a to na všech úrovních.

Schopnosti na prvním místě

Přístup Schopnosti na prvním místě se zaměřuje na cesty k úspěchu pro osoby se zdravotním postižením a vytváření otevřeného a bezproblémového prostředí pro všechny zaměstnance.

Síť rodinných pečovatelů

Síť rodinných pečovatelů nabízí informace, podporu a prosazování problematiky péče o rodinu s cílem zvýšit zájem, udržení a efektivitu našich zaměstnanců.

Síť pro diverzitu v Latinské Americe (LAND)

Cílem sítě LAND je osobní a profesní rozvoj talentů a zároveň zvyšování povědomí o hispánské kultuře na našem pracovišti.

Síť příležitostí pro nové zaměstnance (NEON)

Síť NEON přitahuje, udržuje a rozvíjí nové zaměstnance podporou týmové práce, networkingu a vedení.

Interaktivní síť pro rodiče

Síť PIN pomáhá zaměstnancům sladit pracovní a osobní život, zlepšit jim kariéru a přinést našemu podniku přidanou hodnotu.

Síť pro zaměstnance patřící ke komunitě LGBTQ+

Síť PRIDE nabízí podporu členům a přispívá ke vzdělávání a školení v oblasti gayů, leseb, bisexuálů, transsexuálů a queer lidí.

Service Alliance Uniting Together (SALUTE)

SALUTE využívá jedinečných zkušeností veteránů a jejich nadšených příznivců tím, že nabírá a podporuje špičkové talenty z řad veteránů a vrací je zpět do našich komunit.

Síť pro inkluzi žen

Síť pro inkluzi žen podporuje a rozvíjí talenty členů, aby společnost Kimberly-Clark dosáhla svého plného potenciálu.