Začlenění & diverzita

Proč tu jsme? Protože tu jsou naši zaměstnanci. Protože jste tu vy.

Vyhledávání pracovních míst

Identita (ID) každého z našich zaměstnanců nás dělá tím, kým jsme, a díky ní je naše globální společnost s více než 40 000 zaměstnanci silnější. Zabýváme se poskytováním nezbytností pro lepší život, pro kohokoliv a kdekoliv.

Inkluze začíná zde


Ve společnosti Kimberly-Clark jednáme s jednotlivci s respektem, to je způsob jakým podnikáme a způsob, jakým vedeme naše odvětví a náš svět. Budujeme organizaci, která pečuje a přemýšlí o svých zákaznících po celém světě a hledá talentované lidi s různými perspektivami a různým zázemím. Lidi jako vy.

Hledat pracovní místa

play

Co děláme.

Vytvořili jsme čtyři účelové pilíře, abychom pomohli komunitě K-C rychle pochopit, co děláme, aby si osvojila naše poslání a pomohla ho realizovat v celé naší společnosti.

Vytvoření komunity

My jsme tu jen díky vám.

Rozvíjejte komunitu K-C, která posiluje autentičnost a přijímá různorodost tím, že prohlubuje porozumění a aktivaci každodenních činností k podpoře inkluze.

Zapojení zaměstnanců

Rozvíjet potenciál lidí.

Umožnit talentům prosperovat a dát důraz na snahu najímat, povyšovat a rozvíjet talenty, které odrážejí naši různorodou zákaznickou základnu.

Využití vedení

Inkluzi provádějte shora dolů.

Pozvedněte úroveň vedení a držte je na vyšší úrovni jako ti, kteří uvádějí kulturu do pohybu, vytvářejí vysoce výkonné, různorodé týmy a začleňují inkluzi do způsobu, jakým pracujeme a činíme lepší obchodní rozhodnutí.

Urychlení akce

Mějte okamžitý dopad.

Začleňovat inkluzi & různorodost do všeho co děláme, a využívat naši sílu bojovat proti nerovnosti v zájmu našich lidí, našich spotřebitelů a našich komunit po celém světě – aby byl život dnes i v budoucnu lepší.

To, že jste sami sebou, vytváří nás

Inkluze je mnohem víc než jen myšlenka nebo koncept. Je to vyvrcholení každodenních interakcí, které nás činí silnějšími, pohání inovace a hluboce nás spojuje mezi sebou navzájem a s našimi spotřebiteli. Každý chce cítit ocenění a respekt, a proto jsme odhodláni vytvořit inkluzivní pracoviště bez předsudků. Společnost Kimberly-Clark pořádá pravidelná setkání na radnici, na kterých se může každý zaměstnanec zeptat vedoucích pracovníků a vyjádřit svůj názor. Pořádáme také globální rozhovory o rasismu, předsudcích a dalších důležitých tématech. Našich 10 zaměstnaneckých skupin podporuje profesní rozvoj, sociální propojení a oslavuje rozmanitost v celé Kimberly-Clark. Prozkoumejte tato dobrovolnická sdružení, která jsou otevřená všem zaměstnancům společnosti K-C.

Asian Professionals for Excellence

Posláním organizace APEX je zlepšovat a podporovat profesní rozvoj jejích členů, zvyšovat povědomí o asijské kultuře a překlenout kulturní mezery, aby obohatila společnost Kimberly-Clark a přinesla prospěch našim zákazníkům.

Síť zaměstnanců s africkými předky (AAEN)

AAEN poskytuje příležitosti pro networking a profesionální rozvoj na podporu cílů společnosti. Cílem je zvýšit jednotu černých zaměstnanců tím, že budou stavět na vzájemných silných stránkách a usilovat o to, aby se společnost Kimberly-Clark stala zaměstnavatelem pro černošské talenty, a to na všech úrovních.

Schopnosti na prvním místě

Princip Schopnosti na prvním místě se zaměřuje na cesty k úspěchu pro současné i budoucí zaměstnance se zdravotním postižením a na vytváření otevřeného a bezproblémového prostředí.

Síť rodinných pečovatelů

Síť rodinných pečovatelů nabízí informace, podporu a prosazování problematiky péče o rodinu s cílem zvýšit zájem, výdrž a efektivitu našich zaměstnanců.

Síť pro diverzitu v Latinské Americe

Cílem LAND je osobní a profesní rozvoj talentů a zároveň zvyšování povědomí o hispánské kultuře na našem pracovišti.

Síť příležitostí pro nové zaměstnance (NEON)

NEON přitahuje, udržuje a rozvíjí nové zaměstnance podporou týmové práce, networkingu a vedení.

Interaktivní síť pro rodiče

PIN pomáhá rodičům a opatrovníkům sladit pracovní a rodinný život, zlepšit jejich kariéru a přidat hodnotu našemu podnikání.

Síť pro zaměstnance patřící ke komunitě LGBTQ+

Síť PRIDE nabízí podporu homosexuálním, bisexuálním a transgender (GLBT) zaměstnancům a přispívá ke vzdělávání a školení v oblasti GLBT.

Service Alliance Uniting Together (SALUTE)

SALUTE využívá jedinečných zkušeností veteránů a jejich nadšených příznivců tím, že nabírá a podporuje špičkové talenty z řad veteránů a vrací je zpět do našich komunit.

Síť pro inkluzi žen

Dosáhněte genderové rovnosti na pracovišti tím, že budete prosazovat a rozvíjet talent žen, aby tak společnost Kimberly-Clark dosáhla svého plného potenciálu.