Popovídali jsme si s Lily Lu, která nastoupila do společnosti Kimberly-Clark Professional v roce 2019. Mikrobioložka, matka, manželka a generální ředitelka – přečtěte si celý rozhovor o Lilyině cestě, jejích prioritách a zásadách vedení týmu z pozice ženy.

 

Lily, jaká byla vaše kariérní dráha před nástupem do společnosti Kimberly-Clark? 
Získala jsem magisterský titul v oboru mikrobiologie a později globální manažerský titul MBA. Před nástupem do společnosti Kimberly-Clark jsem 16 let pracovala pro několik nadnárodních společností, kde jsem vedla marketing, prodej a technické služby v příslušném vědeckém odvětví v Číně. V roce 2019 jsem nastoupila jako ředitelka obchodní jednotky společnosti Kimberly-Clark Professional China a v roce 2021 jsem převzala funkci generální ředitelky společnosti Kimberly-Clark Professional China.

 

Jaké to je být vedoucí pracovnicí v Číně? 
V práci jsem především profesionálka. Když vstoupím do místnosti nebo se účastním jednání, jsem Lily Lu, generální ředitelka Kimberly-Clark Professional v Číně, a ne žena, matka nebo kamarádka. I se všemi těmito rolemi jsem Lily, ale v práci se považuji za člověka, který přispívá k dosažení cílů schůzek, kterých se účastním, a k celkovému podnikání společnosti.
Moje pohlaví je samozřejmě součástí všeho, co dělám, ale nedefinuje mě. Ve skutečnosti považuji své pohlaví za silnou stránku, která mi umožňuje mít větší vliv na to, aby na pracovišti a ve vedoucích pozicích pracovalo více žen. Úspěch v jakémkoli oboru zahrnuje pochopení situace a její zlepšení pro ostatní, což s sebou nese i přispění k rozmanitosti talentů, myšlení, stylu, vedení a dalších aspektů organizace.
Asie, a zejména pak Čína, má dlouhé tradice, včetně tradičních genderových rolí. Už ale nežijeme ve světě, v němž žily naše matky a kde byly kariérní možnosti pro ženy tak omezené. Zejména po roce 1949 (*rok čínské revoluce) se v Číně říká, že „ženy drží polovinu světa“. V posledních 20 až 30 letech se v Číně stále více žen stává nejen pracujícími matkami, ale také vedoucími pracovnicemi.
Ano, ženy stále čelí těžší volbě mezi profesním úspěchem a osobním naplněním, ale jsem ráda, že kultura péče společnosti Kimberly-Clark umožňuje větší flexibilitu a podporuje ženy ve vedoucích pozicích, aby našly dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Právě to se mi velmi líbí a budu to jako vedoucí pracovnice i nadále podporovat. 
S manželem jsme spolu už více než 20 let a máme syna, kterému je teď už 19 let. Studuje v USA a tři roky COVIDu, kdy byl v Číně téměř nepřetržitě lockdown, byly pro naši rodinu velkou zkouškou. Museli jsme se naučit nejen pracovat online, ale také se o sebe starat a projevovat si lásku online. To, že jsem svého syna tři roky nemohla obejmout, byla pro mě ta nejtěžší zkušenost v životě. 

 

Jakou roli podle vás hrají inkluze, rovnost a diverzita v kultuře péče společnosti Kimberly-Clark?
Věřím v důležitost inkluze, rovnosti a diverzity, a to nejen pro vedoucí pracovníky, ale pro každého zaměstnance na jakékoli úrovni organizace. Vytváření inkluzivního prostředí umožňuje zaměstnancům být v práci co nejlepší. Když se lidé cítí dobře a přijímáni, je pravděpodobnější, že přispějí jedinečnými nápady a schopnostmi řešit problémy na základě vlastních životních zkušeností. Být obklopen skutečnou lidskostí umožňuje zaměstnancům pochopit, že jejich obchodní partneři, kolegové a zejména zákazníci mají každý svůj vlastní příběh, což podporuje neustálou spolupráci a kreativní myšlení.

 

Co se vám na práci generální ředitelky líbí?
Pro mě je klíčovým rozdílem mezi vedením týmu a vedením celé organizace získání ucelených znalostí o podniku a možnost rozhodovat. Pochopení firmy z různých úhlů pohledu vám umožní mít širší vliv na různá oddělení a přijímat strategická rozhodnutí, která mají dopad. A právě to se mi na mé současné roli líbí.

 

Co vás na vaší práci nejvíce motivuje? 
Skutečně mě inspiruje a motivuje kultura společnosti Kimberly-Clark. Za 3,5 roku svého působení ve společnosti nepřestávám obdivovat, jak se společnost věnuje rozmanitosti a inkluzi a jak se stará o své lidi, zejména při vytváření a poskytování příležitostí k růstu.
Také si upřímně vážím toho, že společnost Kimberly-Clark po celou dobu mého působení zde rozšiřuje mé perspektivy a umožňuje mi naplno rozvinout svůj potenciál.

 

Jakou nejlepší radu jste v životě dostala? 
Jdi pořád kupředu. Všechno, co potřebuješ, k tobě přijde v tu pravou dobu. 

 

Máte životní motto? 
„Mateřství je mou předurčenou prioritou, ale vedení skvělého týmu zaměstnanců je mou vášní.“ Není to můj citát, ale hluboce se mě dotýká, protože tak vnímám své životní poslání.
Tento rozhovor v nás zanechal krásné poselství, že způsob, jakým pracujeme, rozhoduje o tom, jak rosteme. Je tak důležité, abychom dokázali naplnit své profesní priority, aniž bychom museli omezovat svůj osobní čas – a to je kultura péče společnosti Kimberly-Clark!