Lori Shafferová, viceprezidentka globální divize netkaných textilií společnosti Kimberly-Clarks a matka tří malých dětí, je strojní inženýrka, která svou kariéru zasvětila prosazování udržitelnosti prostřednictvím vědy o materiálech a zajišťování lepší péče o lidi v každé fázi jejich života prostřednictvím základních výrobků, které naše společnost vyrábí.

Shafferová, která ve společnosti Kimberly-Clark působí již 21 let, je se s nadšením snaží podporovat víc žen v kariéře v oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky (STEM). Sešli jsme se s ní, abychom spolu prodiskutovali důležitost přilákání a udržení žen v kariéře v oblasti STEM, dozvěděli se zajímavosti z její dosavadní cesty a zjistili, proč je pro ni Wonder Woman inspirací na každý den.

 

Otázka: Co ve vás poprvé vzbudilo zájem o vědu a techniku?
LS: Klíčovou roli v tom hráli moji rodiče. Můj otec je strojní inženýr. Když jsem byla malá, dělali jsme spolu různé projekty, včetně rozebírání motorů a přestavby aut. Dodalo mi to pocit úspěchu. Máma je učitelka, která ve mně inspirovala lásku k učení. Takže to byla kombinace toho, že jsem viděla, jak inženýr řeší problémy, a toho, že mi máma vštípila, že vždycky existuje odpověď – jen se ji musíš snažit najít.

 

Otázka: Proč jste se rozhodla pro práci u společnosti Kimberly-Clark?
LS: Když jsem v roce 2000 absolvovala univerzitu Purdue, měla jsem deset pracovních nabídek a navštívila většinu firem, které nabízely místo. Na Kimberly-Clark jsem si hned všimla něčeho jiného. Lidé tady byli tak vřelí a vstřícní a ochotní sdílet své zkušenosti.
Všichni do jednoho uvedli, že se jim na společnosti nejvíc líbí její firemní kultura. Když se mluvilo o inovacích, které Kimberly-Clark prosazuje, a o tom, jak je dělat udržitelně, vzpomínám si, že jsem si říkala, že to tedy mají velké ambice. Neuvěřitelná hodnota péče a závazek společnosti dělat vždy správné věci pro spotřebitele, komunity, kde žijeme a pracujeme, a pro planetu, kterou všichni sdílíme, je důvodem, proč tady zůstávám celou svou kariéru.

 

Otázka: Proč je tak důležité, aby se víc žen věnovalo kariéře v oblasti STEM?
LS: Základem oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky (STEM) je řešení problémů. Podle mých zkušeností k tomu ženy přistupují jinak než muži. Ženy ve vedoucích pozicích mají sklony se spoléhat na empatii a upřednostňovat lidskou stránku věci, a nikoli technické nebo taktické aspekty. Ptají se, jak s tímto produktem pracuje zákazník a jaký problém se pro něho snažíme vyřešit.
Čím víc žen v oborech STEM pracuje, a to nejen ve společnosti Kimberly-Clark, ale i v širším měřítku, tím víc jedinečných úhlů pohledu můžeme u jednacího stolu shromáždit, abychom dokázali účinně a efektivně řešit některé z nejpalčivějších problémů lidstva.

 

Otázka: Proč se jako matka neúnavně zasazujete o to, aby matky zůstávaly u svých kariér v oboru STEM?
LS: Je to velmi důležité, protože děti ke svým rodičům vzhlížejí a napodobují je. Chci, aby víc žen v oboru STEM mělo pocit, že mohou mít jak zdravou a prosperující rodinu, tak i naplňující kariéru. Abyste je podpořili, je důležité se propojit s ženami, které se touto cestou vydaly. Když na těchto vedoucích pozicích vidíte lidi, kteří vypadají jako vy, je snazší si představit, že se tam dostanete. Pomoc při budování této sítě je klíčovým prvkem k zajištění toho, že setrvají.

 

Otázka: Co byste řekla ženám a dívkám, které zvažují kariéru v oblasti STEM?
LS: Vytvořte si odstup, zamyslete se nad svou motivací a dělejte to, co vás baví. Pokud vám problémy, kterým čelí naše globální společenství, připadají palčivé a chcete je řešit, je STEM skvělým oborem, protože se můžete věnovat mnoha různým oblastem.
Pokud je tato motivace nefalšovaná a opravdová, je pravděpodobnější, že uspějete – na rozdíl od toho, když se věnujete nějakému oboru, protože si myslíte, že vyděláte dobré peníze, a přitom vás baví věda a matematika. Když děláte něco, co vás baví, a máte příležitost mít pozitivní vliv, nebude vám to připadat jako práce a budete přirozeně vynikat.

 

Otázka: Jakým výzvám ženy v oblasti STEM čelí?
LS: V některých oborech STEM, kde jsou ženy nedostatečně zastoupeny, může být budování důvěryhodnosti výzvou – zejména pro mladé ženy s menšími zkušenostmi. Musíte se postavit samy o sebe, nebát se ozvat a být si jisty svými odbornými znalostmi a schopností smysluplně přispět. Když to budete dělat důsledně, zvýšíte tím důvěryhodnost všech žen v oboru STEM a otevřete dveře mladým ženám, které přijdou po vás.

 

Otázka: Co je klíčem k vašemu úspěchu?
LS: Za svůj úspěch do velké míry vděčím lidem ve svém okolí, kteří mě podrželi a zasadili se za mě. Proto doufám, že budu moct udělat totéž pro ostatní mladé ženy a dívky v oboru STEM. Pokud vidíte, že se lidé potýkají s problémy, pomozte jim. Kdybychom se společně víc snažili ženy pozvednout a podpořit, víc by jich v oboru STEM zůstávalo.

 

Otázka: Co považujete za vrchol vaší dosavadní kariéry?
LS: Vrcholem byla moje mezinárodní zkušenost s prací na dálku v německém Norimberku poté, co jsem se tam přestěhovala z důvodu kariéry mého manžela. Bylo to v době, kdy práce na dálku ještě nebyla běžná. Jako manažerka pro udržitelný marketing pro Evropu, Blízký východ a Asii jsem sdílela naši strategii se spotřebiteli, pomáhala navrhovat naše produkty udržitelnějším způsobem a vzdělávala naše zákazníky v oblasti udržitelných řešení pro jejich podniky.
Měla jsem maximální flexibilitu, abych mohla zasáhnout do organizace a dělat věci, které podle mého názoru přinesou největší hodnotu. Měla jsem jedinečnou příležitost budovat podnikání prakticky na vlastní pěst – a zároveň pracovat z domova a starat se o své děti – a vytvořit něco, co bude mít trvalý vliv.

 

Otázka: Jak ovlivnilo vaši kariéru mateřství?
LS: Jako máma tří dětí jsem se naučila, že činy o nás říkají víc než naše slova a že nás vždy někdo pozoruje a učí se od nás. Pokaždé, když se objevíte v práci, máte příležitost pozitivně ovlivnit životy ostatních. Buďte proto cílevědomí a stůjte si za tím, co jste řekli, že uděláte. Práce a život se protínají mnoha způsoby.

 

Otázka: Jakou radu byste si přála, aby vám dali v dětství?
LS: Vždycky jsem byla velmi cílevědomá a soutěživá, ale přála bych si, aby mi někdo připomněl, že mám být vždycky laskavá sama k sobě. Lidé se neměří tím, co dělají nebo čeho dosáhli, ale svých charakterem a tím, jakým jsou člověkem. Užívejte si lidi kolem sebe, buďte vyladění s tím, co máte rádi, a dbejte na to, aby rozhodnutí, která každý den děláte, byla v souladu s vašimi základními hodnotami. Pokud uděláte chybu, buďte k sobě laskaví, protože máme sklony být častěji laskaví k ostatním než sami k sobě.

 

Otázka: Co vás průběžně inspiruje?
LS: Hlavním zdrojem inspirace jsou pro mě moje děti. Čelí výzvám, které jsem si v dětství nedokázala představit, včetně tlaku sociálních médií, kyberšikany, hyperkonkurence, hrozby střelby ve školách, pandemie COVID-19, virtuálního vzdělávání a dalších. Jejich neuvěřitelná odolnost mi každý den připomíná, co to znamená milovat, odpouštět a projevovat toleranci.
Vím, že jako máma občas něco pokazím. Moje děti ale mají neuvěřitelnou schopnost říct: „Vidím tě takovou, jaká jsi. Pořád tě mám ráda takovou, jaká jsi.“ Kdyby to dělali dospělí, možná by svět vypadal jinak.
Možná to bude znít legračně, ale mým druhým zdrojem inspirace je Wonder Woman. Je to bojovnice, statečná a sebevědomá, a to se mnou opravdu souzní. Někdy když přecházím z role do role, od manažerky přes manželku po matku a zase zpátky, musím hodně bojovat, abych všechno stihla a zvládla. Někdy si říkám, co by udělala Wonder Woman? Inspiruje mě, abych v těch náročných dnech nepřestávala bojovat.

 

Otázka: Máte nějakou životní mantru?
LS: Vždycky si připomínám citát Mayi Angelousové: „ Lidé zapomenou, co jste říkali, a zapomenou i to, co jste dělali. Nikdy ale nezapomenou, jak se díky vám cítili.“ Je to mantra, kterou se řídím jako lídryně. Staví lidi do středu zájmu a nutí je přestat přemýšlet o jejich motivaci a o tom, čeho chtějí dosáhnout. Jak jim můžu pomáhat?
Kdyby to tak dělali všichni na světě, žili bychom v úplně jiném prostředí, které by v konečném důsledku bylo pro nás všechny víc pečující, soucitnější a produktivnější.