Společnost Kimberly-Clark oznámila, že byla v roce 2021 společností Seramount (dříve Working Mother Media) již pátým rokem po sobě jmenována jednou ze 75 nejlepších společností roku pro ženy na vedoucích pozicích. Toto ocenění se uděluje americkým společnostem, které podporují rozvoj žen se zaměřením na plánování nástupnictví, odpovědnost za zisk a ztráty, rovnost odměňování žen a mužů, podpůrné programy a programy pro sladění pracovního a soukromého života.

“Jsme poctěni, že jsme se opět dostali na seznam nejlepších amerických pracovišť pro ženy, který sestavuje společnost Seramounts,” uvedla Sandi Karrmann, senior viceprezidentka & vedoucí pro lidské zdroje ve společnosti Kimberly-Clark. “Toto ocenění podtrhuje náš závazek vést k inkluzi a budovat pracovní prostředí, které podporuje osobní a profesní růst a reprezentuje rozmanitost komunit, kterým sloužíme.”

Společnost Kimberly-Clark se zavázala vyvíjet a prosazovat inovativní zásady, které podporují zaměstnance při slaďování profesních a rodinných povinností. Společnost to realizuje prostřednictvím své politiky flexibilní práce, která umožňuje zaměstnancům plnit pracovní povinnosti způsobem, který jim nejlépe vyhovuje. Společnost Kimberly-Clark podporuje své zaměstnance, aby si vytvářeli individuální pracovní podmínky, které mohou zahrnovat pružnou pracovní dobu, flexibilitu pracovního místa, sdílení práce a dobrovolné zkrácení pracovní doby.

Kromě toho má společnost podpůrný pečovatelský program pro zaměstnance s dětmi. Tento benefit poskytuje 10 dotovaných návštěv pečovatele ročně, a to pro všechny zaměstnance, kteří na to mají nárok a kteří potřebují pomoc s péčí o děti.

“Jako senior vedoucí a matka tří malých dětí jsem hrdá na to, že mohu pracovat ve společnosti, která uznává zásadní roli žen na pracovišti i doma a neustále vytváří prostředí, kde se jim může dařit ve všech aspektech jejich života,” řekla Lori Shaffer, viceprezidentka pro globální netkané textilie ve společnosti Kimberly-Clark. “Vedoucí pracovnice jsou klíčem k naplňování cíle společnosti Kimberly-Clark, kterým je lepší péče pro lepší svět, a k podpoře našeho dlouhodobého růstu. Nadále jsme odhodláni podporovat svůj vlastní osobní růst a úspěch.”

Metodologie

Top 75 společností roku 2021 bylo vybráno na základě odpovědí organizací na více než 200 otázek týkajících se témat, která zahrnují zastoupení žen na všech úrovních, zejména však na pozicích vedoucích pracovnic v oblasti zisku a ztrát. Aplikace na základě údajů z roku 2020 sleduje a zkoumá, kolik zaměstnanců má přístup k programům a zásadám na podporu postupu žen a kolik zaměstnanců je využívá, a také to, jak společnosti školí manažery, aby ženám v postupu pomáhali. Do soutěže mohou být zařazeny společnosti, které mají ve svých správních radách minimálně dvě ženy, generálního ředitele se sídlem v USA a nejméně 500 zaměstnanců v USA. Úplný seznam společností naleznete zde.

Kromě toho, že byla společnost Kimberly-Clark zařazena do seznamu top 75 společností pro ženy na vedoucích pozicích pro rok 2021, byla také oceněna společností Seramount jako jedna z nejlepších společností pro ženy z různých kultur pro rok 2021 a byla zařazena na seznam Forbes pro nejlepší zaměstnavatele v Americe z hlediska rozmanitosti pro rok 2021.