כחברי צוות של Kimberly-Clark, אתם הנכס החשוב ביותר שלנו, ולכן הבטיחות היא בעלת חשיבות עליונה במתקני הייצור ובמרכזי ההפצה שלנו.

כל פציעה – קלה כחמורה – היא פציעה אחת יותר מדי.

לאור זאת, השקנו את יוזמת הטרנספורמציה הסביבתית והבטיחותית בתחילת 2020, תוכנית להעלאת כל המתקנים לתקן בטיחות גבוה אף יותר עד 2022.

זה נקרא רמה 3, ומשמעות הדבר היא שכולם רואים בעצמם ואחד בשני כאחראים ליישום ששת ציוויי הבטיחות המובילים של Kimberly-Clark – גם אם פירוש הדבר הוא סגירת קו הייצור.

זוהי צורת חשיבה, אחריות ודרך חיים שמבטיחה שכל חברי הצוות יהיו בטוחים מדי יום ביומו, תוך שהיא מגלמת את ערכי Kimberly-Clark, אכפתיות, לקיחת אחריות ופעולה.

מתקן הייצור של Kimberly-Clark בעפולה, ישראל, מדגים אסטרטגיה זו.

במהלך השנתיים האחרונות, צוות עפולה ראה את ביצועי הבטיחות שלו עולים ואת שיעור האירועים שלו יורד – דבר המשקף את האחריות שכל חבר צוות לוקח בהגנה על עצמו ועל עמיתיו מכל נזק.

מפת דרכים לבטיחות

בתחילת 2020, יצא צוות עפולה, יחד עם כל אתרי הייצור וההפצה האחרים של Kimberly-Clark, למסע הבשלה לבטיחות עם שלושה יעדים: שיפור דפוסי החשיבה, ההתנהגויות והיכולות של המנהיגים והעובדים; הפחתת הסיכון והסובלנות לסיכון וקידום שיפור מתמיד באמצעות מעורבותם של מערכות ושל עובדים.

תוך פחות משנתיים, מתקן הייצור כבר התעלה על דירוג רמה 3.

זו לא הייתה התחלה קלה. “המתקן עבר מספר שינויים עד לאותה נקודה, כולל הפחתה בכוח העבודה והתקנה של יכולות ייצור חדשות”, אמר מנהל המפעל בעפולה, אמיר ברמן. ובעוד בטיחות היא הכרח 24/7, זה לא תמיד היה המוקד העיקרי של הצוות.

שינוי דעה

סיוע לצוות של 140 עובדים לשנות את דפוסי החשיבה וההתנהגויות שלו ולשפר את יכולותיו הוא משימה מאתגרת, ואמיר ידע שעליו לקבוע את הטון.

“כמנהיג, דעתך יכולה להיות מוסחת בקלות, כיוון שלעתים קרובות אתה מאוד ממוקד בתוצאות”, אמר אמיר. “ידעתי שהשינוי צריך להתחיל בי. היה עליי לקחת אחריות על הבטיחות.”

זה התחיל על ידי יישום מה שנקרא עבודת תקן מנהיג (LSW), קבוצה של נקודות ציון כדי להבטיח שהדברים פועלים בצורה בטוחה ועל פי התקן. LSW כוללת גם זיהוי הזדמנויות לתקשר עם עובדים, להוביל על פי דוגמה ולהציג החלטות יומיומיות שמטרתן לשים את הבטיחות במקום הראשון.

“הדרך היחידה לעשות זאת הייתה לבנות אמון ולהבטיח שכל מנהל ייקח אחריות על מסע ההבשלה כדי שהם יהיו מחויבים להצלחה”, אמר מאיר פינטו, מנהל הבטיחות והגהות הסביבתית באתר.

היה קל יותר לדבר מאשר לבצע, במיוחד בתחילת 2020, כאשר העולם התמודד עם תנועת צדק חברתי ומגפה עולמית חסרת תקדים. בניית אמון הייתה צריכה להתחיל בהפיכת דיבורים למעשים ובהצבת דוגמה אישית.

“שימוש כמודל לחיקוי הוא המפתח”, אמר אמיר. “אני לא יכול לבקש מהצוות שלי לציית לכללים אם אני לא מציית להם בעצמי. הם היו צריכים לראות שהבטיחות נמצאת תמיד בראש סדר העדיפויות, וזה צריך להיות עקבי.”

אמיר ומאיר עסקו שניהם באופן יומיומי ב-LSW, שכלל התבוננות בצוות בעבודה, שיחה איתם על שלוש מחויבויות הבטיחות של Kimberly-Clark – לראות, לקחת אחריות ולפתור את ענייני הבטיחות, והם אף התבקשו לזהות סיכונים בתחנות העבודה שלהם. העיקרון היה להתייחס לחששותיהם באמצעות פעולה.

“היה עלינו להפגין אכפתיות ולפעול במהירות למניעת מפגעי בטיחות ופערים, כדי שהצוות יוכל לראות מנהיגים מטפלים באופן מיידי בבעיות שמתעוררות”, אמר אמיר. “זה הראה להם שאנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים.”

מודעות מובילה לפעולה

מנהיגי המתקן יישמו תהליך בן שלוש שכבות כדי למטב את אחריותם על הבטיחות.

השכבה הראשונה הייתה בניית יכולת, שבה העובדים הכירו טוב יותר את דרישות הבטיחות ואת הציפיות הקשורות לדרישות הרגולטוריות המקומיות ולתקנים הפנימיים של Kimberly-Clark.

השני היה מיפוי פערים, שבו הצוות העריך באילו דרישות הם עמדו בעקביות ואילו תחומים היו טעוני שיפור. חלק זה הוא “היתרון הגדול” של מתודולוגיית מודל ההבשלה, אמר מאיר.

“עצם ביצוע ההערכה העצמית ותהליך מיפוי הפערים גרמו לנו להיות ממוקדים יותר ולבנות תוכנית שיפור על סמך הממצאים שגילינו”, אמר. “הצלחנו ליצור תוכנית לסגירת פערי הסיכון ותהליך כדי להשאיר אותם סגורים.”

השכבה השלישית מערבת את העובדים בזיהוי פתרונות בטיחות ודרכי עבודה. פירוש הדבר היה לערב ולחבר אותם לפעילויות בטיחות פרואקטיביות כגון שיחות יומיומית בקומת היצור, פתרון בעיות בארבעה שלבים, השתתפות בוועדות בטיחות ושיתוף בתצפיות ובחששות. הם אף האצילו קבלת החלטות כדי שהעובדים יוכלו ללמוד ולקחת אחריות באופן יזום זה על זה ועל התהליך.  

בסופו של דבר, הצלחתה של עפולה התבססה על אמון ועל אחריות.

“בטיחות חייבת להיות בעדיפות ראשונה, אז אם אנחנו צריכים לעצור את קו הייצור, אנחנו עושים את זה. אנחנו לא מעגלים פינות”, אמר אמיר. “אופן החשיבה הזה מגביר מודעות ויעילות, ובסופו של דבר, גם מוביל לתוצאות טובות יותר. אנחנו דואגים לנכס החשוב ביותר שלנו – העובדים שלנו.”