Kimberly-Clark צפון אמריקה זכתה בפרס חוויית המועמדים העולמי לשנת 2020 מטעם מועצת הכישרונות בהתבסס על סקרים של אלפי מועמדים למשרות.

העמותה בחרה את הזוכים על ידי ניתוח מספר מדדים, כולל החוויות הכוללות של המועמדים, המוכנות שלהם להגיש מחדש מועמדות לעבודה בחברה והנכונות להפנות אליה מחפשי עבודה אחרים.

אנחנו נרגשים מהדירוג הגבוה של חוויות המועמדים לעבודה ב-Kimberly-Clark, אבל אנחנו לא נחים על זרי הדפנה. למעשה, אנחנו משפרים ללא הרף את תהליכי הגיוס שלנו. בתגובה למשוב ממחפשי עבודה, אנחנו:

מוסיפים תוכן נוסף לאתר האינטרנט שלנו כדי לעזור לכם להבין מה המשמעות של הכלה וגיוון כאן אצלנו ב-Kimberly-Clark.

מקדמים את פונקציונליות החיפוש שלנו כדי להקל עליכם למצוא את המשרות שלנו

משתפים סיפורי עובדים נוספים מרחבי העולם כך שתוכלו לשמוע ממקור ראשון איך זה לעבוד כאן – הסיפורים הטובים והאתגרים האמיתיים העומדים בפנינו בכל יום, זה לצד זה

עורכים ריאיונות באמצעות ועידת וידיאו למען הבטיחות והגהות שלכם, אשר גם מאיצה את תהליך הגיוס

משפרים את יכולות קביעת הלו"ז כדי להקל עליכם לקבוע ריאיונות. 

החזון של Kimberly-Clark הוא שיפור החיים, והוא חל גם על מועמדים למשרה.