Kimberly-Clark Bắc Mỹ đã giành được Giải thưởng Trải nghiệm Ứng viên Toàn cầu năm 2020 từ Hội đồng Nhân tài dựa trên khảo sát của hàng ngàn ứng viên.

Tổ chức phi lợi nhuận đã chọn người chiến thắng bằng cách phân tích một số chỉ số, bao gồm cả kinh nghiệm tổng thể của ứng viên, liệu họ có sẵn sàng nộp đơn tuyển dụng lại cho tổ chức hay không và liệu họ có giới thiệu những người tìm việc khác đến với tổ chức đó hay không.

chúng tôi rất vui khi những người xin việc đánh giá cao trải nghiệm của họ ở Kimberly-Clark, nhưng không chỉ có vậy. Trên thực tế, chúng tôi đang liên tục cải thiện các quy trình tuyển dụng của mình. Để đáp ứng những phản hồi từ những người tìm việc, chúng tôi đang:

Đưa nhiều nội dung hơn vào trang web của chúng tôi để giúp bạn hiểu sự hòa nhập và đa dạng có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi tại Kimberly-Clark.

Cải tiến chức năng tìm kiếm để giúp bạn tìm được việc làm của chúng tôi dễ dàng hơn

Chia sẻ thêm những câu chuyện của nhân viên từ khắp nơi trên thế giới để bạn có thể trực tiếp nghe họ kể về những gì họ trải qua khi làm việc tại đây – cả những điều tốt đẹp và những thách thức thực sự mà chúng tôi phải đối mặt hàng ngày

Tiến hành phỏng vấn qua hội nghị video về sức khỏe và sự an toàn của bạn, điều này cũng thúc đẩy quá trình tuyển dụng

Cải thiện khả năng lên lịch để giúp bạn dễ dàng lên lịch phỏng vấn hơn. 

Tầm nhìn của Kimberly-Clark hướng đến việc làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, và điều đó cũng dành cho những người xin việc.