“Musím vám říct něco, co se vám nebude líbit, ale musíte to vědět.”

Pro některé lidi jsou tato slova nepříjemnou předzvěstí. Ale pro Josha Hortona znamenají, že věci jsou tak, jak mají být. Jakožto vedoucí pracovník v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS) je Horton ve výrobním závodě společnosti Kimberly-Clark v Corinthu v Mississippi odpovědný za bezpečnost a pohodu 320 zaměstnanců a zásadním ukazatelem jeho úspěchu je, že zaměstnanci mohou vyjádřit své obavy v případě, že objeví potenciální bezpečnostní riziko. Tato zásada je nedílnou součástí snahy společnosti Kimberly-Clark o lepší péči pro lepší svět.

Staráme se o komunitu i jeden o druhého

Hodnoty společnosti Kimberly-Clark v oblasti péče o ostatní povzbuzují zaměstnance, aby se starali nejen o sebe navzájem, ale také o komunity, ve kterých žijí a pracují. Kromě toho je podporují, aby se ozvali a stáli si za svým. Tato část naší kultury je důležitá pro bezpečnost nás všech.

I když na některých pracovištích nemusí být bezpečnostní riziko tím nejběžnějším problémem, kultura ve společnosti Kimberly-Clark je založena na vysokých bezpečnostních standardech a jakákoli zranění – bez ohledu na jejich závažnost – jsou nepřijatelná.

Úplná eliminace bezpečnostních incidentů je ambiciózní cíl, ale už letos se v závodě společnosti Kimberly-Clark v Corinthu tento cíl stal skutečností, jelikož závod oslavil 1 milion hodin bez zranění za poslední tří roky.

“V průběhu let jsme o bezpečnosti hodně mluvili, ale abyste dosáhli takového počtu hodin bez zranění, musíte udělat opravdové pokroky,” řekl k tomu Vince Overholt, manažer závodu v Corinthu.

Jak Overholt zdůraznil, k tomuto úspěchu vedla spousta týmové práce a odhodlání k neustálému zdokonalování a k jeho udržení je potřeba každodenní neustálá pozornost a soustředění.

Cesta k bezpečnosti: opatření a transparentnost

Za účelem zlepšení bezpečnosti v celé společnosti Kimberly-Clark vytvořil tým EHS transformační rámec, který má pomoci výrobním a distribučním závodům.

Tento rámec vznikl koncem roku 2018 a stanovuje podrobný plán směřující ke třem hlavním cílům: 1) zlepšit způsoby uvažování, chování a schopnosti vedoucích i zaměstnanců; 2) snížit rizika i jejich toleranci; 3) vytvořit efektivní systémy řízení, které podpoří neustálé zdokonalování a zapojí širší pracovní sílu.

Když tým EHS zveřejnil výzvu pracovištím k testování a zdokonalování jejich modelu, tým z Corinthu se chopil příležitosti posunout svou bezpečnost na další úroveň.

“Přijali jsme tento přístup k EHS za svůj a snažili jsme se dosáhnout trvalého účinku,” řekl Horton, který podle Overholta “bezpečnostní transformací žije”.

Závod v Corinthu prošel kulturní rekonstrukcí, jejímž cílem bylo zvýšit transparentnost a angažovanost. Vylepšili tam systém hlášení bezpečnostních problémů, aby zaměstnanci mohli vyjádřit jakékoli obavy, frustraci nebo pochybnosti o způsobilosti, a vyčlenili zdroje na řešení těchto problémů – nejen v podobě rychlých, ale i dlouhodobých řešení.

“Věděli jsme, že musíme být vytrvalí a nejen dodržovat stanovený proces, ale skutečně tou transformací žít,” vysvětlil Horton. “Abychom zvýšili zapojení zaměstnanců, pořádali jsme cvičení pro rozpoznávání rizik neboli ‘bleskové bezpečnostní kontroly’ a vytvořili jsme taktické plány zdokonalování na základě zjištěných nedostatků.”

Aby dosáhli co největší angažovanosti, vedoucí také vytvořili tři auditní týmy, které prováděly audit v rámci celého závodu. Stěžejním bodem však byla práce v oblasti transparentnosti.

“Podařilo se nám posunout hlášení nehod, kterým jsme se vyhnuli jen těsně, na novou úroveň tím, že jsme vytvořili kulturu, ve které lidem není nepříjemné, když nám musí říct: ‘Udělal jsem chybu a chci ji napravit,’ nebo ‘Musím vám říct něco, co se vám nebude líbit,’ uvedl Horton. “Díky tomu vím, že naše nová kultura funguje.” 

Je potřeba zdůvodnit si“ vlastní bezpečnost

I když jsou Horton i Overholt hrdí na svůj úspěch a eliminaci zranění, uvědomují si, že cesta za bezpečností nikdy nekončí. Pro oba je nejdůležitější, aby se každý večer mohli vrátit domů za svou rodinou, a aby to samé platilo o pro všechny zaměstnance Kimberly-Clark.

“Chceme, aby si každý zaměstnanec uvědomil, ‘proč’ je bezpečnost tak důležitá. Proč je důležitá i pro ? Pokud si to definujete sami pro sebe, pak už není co řešit,” říká Overholt. “Všichni si uvědomujeme, že stačí jen jedno špatné rozhodnutí – jedna vteřina, která rozhodne, zda se všichni vrátí domů ke svým rodinám – a to musíme mít neustále na paměti.”

“Naše kultura starostlivosti v nás podněcuje svědomitost při identifikaci a předcházení rizik a každé ochranné opatření nám pomůže se v naší cestě i v rámci celé kultury bezpečnosti posunout vpřed,” dodává Horton. “Na co jsem nejvíce hrdý? Že všechno, co děláme, děláme s péčí.”