“Bạn sẽ không thích những gì tôi nói, nhưng bạn cần biết điều này.”

Đối với một số người, những từ này có thể là cách cảnh báo không mong muốn. Nhưng đối với Josh Horton, đó là một dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang đi đúng hướng. Là nhà lãnh đạo về môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS) tại Cơ sở sản xuất Corinth của Kimberly-Clark ở Mississippi, Horton chịu trách nhiệm về sự an toàn và sức khỏe của 320 nhân viên của cơ sở và một chỉ số quan trọng của sự thành công là nhân viên được trao quyền để nói lên những lo ngại của họ nếu họ phát hiện ra nguy cơ mất an toàn. Sự trao quyền này là một phần vốn có trong mục đích của Kimberly-Clark là Chăm sóc Tốt hơn Vì một Thế giới Tốt đẹp hơn.

Quan tâm đến cộng đồng và những người khác;

Giá trị quan tâm của Kimberly-Clark khuyến khích nhân viên không chỉ quan tâm đến nhau mà còn quan tâm đến cộng đồng nơi mình sống và làm việc. Ngoài ra, nó khuyến khích họ lên tiếng và làm chủ hành động của mình. Văn hóa này rất quan trọng khi nói đến việc giữ an toàn cho mọi người.

Mặc dù rủi ro an toàn tại một số nơi làm việc có thể không phải là mối lo ngại 24/7, Văn hóa của Kimberly-Clark tập trung vào các tiêu chuẩn an toàn cao, trong đó bất kỳ thương tích nào, không phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng, đều không được chấp nhận.

Không có sự cố mất an toàn là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng vào đầu năm nay, một lần nữa, cơ sở của Kimberly-Clark tại Corinth đã biến nó thành hiện thực khi họ kỷ niệm 1 triệu giờ không có thương tích trong ba năm liên tiếp.

“Chúng ta đã nói về vấn đề an toàn không ngừng trong những năm qua, nhưng bạn cần một bước đột phá để đạt được mức giờ an toàn này”, Vince Overholt, Giám đốc cơ sở Corinth cho biết.

Tinh thần đồng đội cao và cam kết cải tiến liên tục đã dẫn đến thành tích này, ông Overholt nhấn mạnh, và việc duy trì nó đòi hỏi sự chú ý và tập trung liên tục mỗi ngày.

Con đường đến An toàn: Hành động và Minh bạch

Để cải thiện hiệu suất an toàn trong toàn công ty, Nhóm phụ trách EHS của Kimberly-Clark đã đưa ra một khung chuyển đổi để hỗ trợ các cơ sở sản xuất và phân phối của mình.

Ra mắt vào cuối năm 2018, khung này cung cấp một lộ trình được thiết kế để giải quyết ba mục tiêu cốt lõi: 1) cải thiện tư duy, hành vi và năng lực của người lãnh đạo và nhân viên; 2) giảm rủi ro và mức chịu rủi ro; và 3) kích hoạt các hệ thống quản lý hiệu quả để tạo điều kiện cải tiến liên tục trong khi thu hút lực lượng lao động lớn hơn.

Khi bộ phận EHS đưa ra lời kêu gọi các cơ sở thử nghiệm và tinh chỉnh mô hình, nhóm Corinth đã chớp lấy cơ hội để đưa hiệu suất an toàn của mình lên cấp độ tiếp theo.

“Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận này đối với EHS và muốn tạo ra tác động lâu dài”, ông Horton, người mà theo Overholt là “ăn, ngủ và thở với vấn đề chuyển đổi an toàn”, nói.

Cơ sở Corinth đã trải qua một cuộc đại tu văn hóa với các hoạt động nhằm tăng tính minh bạch và gắn kết. Họ tăng cường báo cáo vượt cấp về an toàn để nhân viên có thể nói lên bất kỳ mối lo ngại, sự thất vọng hoặc các vấn đề về năng lực và họ đã phân bổ các nguồn lực cần thiết để giải quyết các vấn đề đó, không chỉ là một sự khắc phục nhanh chóng mà còn mang tính lâu dài.

“Chúng tôi biết rằng mình cần phải có sự kiên trì, không chỉ bằng cách gắn bó với quá trình mà bằng cách thực sự sống với sự chuyển đổi”, ông Horton giải thích. “Để tăng cường sự tham gia của nhân viên, chúng tôi đã tổ chức các bài tập nhận biết mối nguy được gọi là “kiểm tra đột xuất về an toàn” và tạo ra các kế hoạch cải tiến chiến thuật bằng cách sử dụng dữ liệu an toàn từ các trường hợp cận nguy.”

Các lãnh đạo cũng tổ chức kiểm toán tuân thủ trên toàn cơ sở bằng cách chia nhóm thành ba nhóm kiểm toán để tạo ra sự gắn kết nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, mấu chốt là công việc của họ phải xoay quanh sự minh bạch.

“Chúng tôi báo cáo các trường hợp cận nguy lên một tầm cao mới bằng cách nuôi dưỡng một nền văn hóa nơi mọi người cảm thấy thoải mái khi nói với chúng tôi, “Tôi đã mắc lỗi và tôi muốn sửa chữa,” hoặc “Bạn sẽ không thích những gì tôi nói”, Horton nói. “Đó là cách giúp tôi biết việc thay đổi văn hóa đang có hiệu quả.”

Kết nối với lý do về an toàn cá nhân của họ

Trong khi họ tự hào về thành công không có thương tích của mình cho đến nay, cả Horton và Overholt đều biết rằng an toàn là một hành trình liên tục. Và đối với cả hai ngườig, mục đích của cuộc hành trình đó là về nhà với gia đình của họ vào cuối mỗi ngày và đảm bảo rằng tất cả nhân viên của Kimberly-Clark cũng có thể làm như vậy.

“Chúng tôi muốn mọi nhân viên kết nối với lý do đằng sau sự an toàn. Tại sao an toàn lại quan trọng với tôi? Khi bạn xác định điều đó cho chính mình, không cần phải nhìn lại”, Overholt nói. “Tất cả chúng ta đều hiểu rằng chúng ta chỉ cách một quyết định tồi tệ – một mi-li-giây quý như vàng và có thể dẫn đến việc ai đó không thể trở về nhà với gia đình của họ – và chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ điều đó.”

“Văn hóa quan tâm của chúng tôi buộc chúng tôi phải siêng năng xác định và giảm thiểu rủi ro, và mỗi biện pháp đối phó sẽ giúp nâng cao văn hóa an toàn và hành trình của chúng tôi”, ông Horton nói thêm. “Tôi tự hào nhất về điều gì? Quan tâm là trọng tâm của mọi việc chúng tôi làm.”