Společnost Kimberly-Clark byla podruhé za sebou zařazena do pátého ročníku indexu inkluze společnosti Seramounts (dříve Working Mother Media). Index inkluze oceňuje společnosti, které jsou průkopníky při vytváření rozmanitých inkluzivních pracovních prostředí.

“Společnost Kimberly-Clark se zavázala budovat společnost, kde jsou všichni začleněni a inspirováni k co nejlepší práci – kde jsou rozdíly nejen ceněny, ale jsou i vnímány jako nezbytné pro obchodní úspěch,” uvedla Erin Mitchell Richesonová, viceprezidentka pro inkluzi & diverzitu ve společnosti Kimberly-Clark. “Víme, že naše rozdíly nás činí jedinečnými a že nás jako tým posilují.”

Každoroční index inkluze pomáhá společnostem porozumět trendům a mezerám v demografickém zastoupení, vytváří mapu pro podporu vnitřních změn a identifikuje možnosti diverzity, rovnosti a inkluze (DE&I), které mohou tyto mezery odstranit. Aby mohla společnost Seramount sestavit index pro rok 2021, shromáždila data od každé společnosti a u přihlášených se zaměřila na tři klíčové oblasti, včetně zkušeností při náboru a jak dlouho lidé z historicky nedostatečně zastoupených skupin u společností vydrželi a jak často byli povyšováni.

Podpora inkluze a rozmanitosti je pro společnost Kimberly-Clark klíčovým obchodním cílem, který přijímá a řídí její globální vedení. Společnost posílila své iniciativy pro nábor a udržení zaměstnanců, aby vytvořila rozmanitější pracovní sílu, a poskytuje inkluzivní školení vedoucích pracovníků, aby pomohla vedoucím týmů podporovat pracovní prostředí, které vítá, respektuje a oceňuje různé hlasy a nápady. Prostřednictvím globálního týdne inkluze společnost Kimberly-Clark posouvá tento závazek napříč celou organizací – jedná se o každoroční sérii panelů o vedení, workshopů a diskuzí v malých skupinách, které mají za cíl inspirovat lidi, aby lépe porozuměli a aktivně se podíleli na kultuře inkluze.

Kromě toho, že byla zařazena do indexu inkluze společnosti Seramount, byla společnost Kimberly-Clark také oceněna společností Seramount jako jedna z nejlepších společností pro ženy z různých kultur pro rok 2021, podle Working Mother Media je jednou z nejlepších společností pro rok 2020 pro ženy ve vedení a byla zařazena na seznam Forbes pro nejlepší zaměstnavatele v Americe z hlediska rozmanitosti pro rok 2021.