Kimberly-Clark được Seramount (trước đây là Working Mother Media) vinh danh trong Chỉ số hòa nhập hàng năm lần thứ 5 trong năm thứ hai liên tiếp. Chỉ số Hòa nhập công nhận các công ty đang dẫn đầu trong việc tạo ra môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập.

“Kimberly-Clark cam kết xây dựng một công ty nơi tất cả đều hòa nhập và được truyền cảm hứng để làm tốt nhất công việc của mình, khi sự khác biệt không chỉ có giá trị mà còn là yếu tố thiết yếu cho thành công trong kinh doanh”, Erin Mitchell Richeson, Phó Chủ tịch phụ trách Đa dạng và Hòa nhập tại Kimberly-Clark. “Chúng ta biết sự khác biệt của mình khiến chúng ta trở nên độc đáo và chúng cũng khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn với tư cách là một tập thể.”

Chỉ số Hòa nhập hàng năm giúp các tổ chức hiểu được các xu hướng và khoảng cách trong đại diện về nhân khẩu học, tạo ra một lộ trình để thúc đẩy thay đổi nội bộ và xác định sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I) các giải pháp để thu hẹp khoảng cách. Để tổng hợp chỉ số của năm 2021, Seramount thu thập dữ liệu do từng tổ chức cung cấp và đánh giá các tổ chức đó trong ba lĩnh vực chính, bao gồm các thực hành tốt nhất trong việc tuyển dụng, giữ chân và thăng tiến của những người thuộc các nhóm ít được đại diện trước đây.

Thúc đẩy sự hòa nhập và đa dạng là mục tiêu kinh doanh chính của Kimberly-Clark, được đội ngũ lãnh đạo toàn cầu của công ty tuân thủ và thúc đẩy. Công ty đã tăng cường các sáng kiến tuyển dụng và giữ chân để xây dựng lực lượng lao động đa dạng hơn và cung cấp đào tạo lãnh đạo toàn diện để giúp các lãnh đạo bộ phận nuôi dưỡng một môi trường làm việc chào đón, tôn trọng và coi trọng những tiếng nói và ý tưởng đa dạng. Kimberly-Clark đề cao cam kết này trong toàn tổ chức thông qua Tuần lễ hòa nhập toàn cầu – một loạt các hội thảo lãnh đạo, hội thảo và thảo luận nhóm nhỏ hàng năm, tất cả đều tập trung vào việc truyền cảm hứng để mọi người hiểu rõ hơn và thực hành văn hóa hòa nhập.

Ngoài việc được vinh danh với Chỉ số Hòa nhập của Seramount, Kimberly-Clark còn được Seramount vinh danh là một trong những Công ty Tốt nhất Dành cho Phụ nữ Đa văn hóa năm 2021 và một trong những công ty hàng đầu dành cho phụ nữ điều hành năm 2020 do Working Mother Media bình chọn, đồng thời cũng được Forbes đưa vào danh sách Chủ lao động Tốt nhất về Đa dạng năm 2021 của Hoa Kỳ.