Marina B. có một trọng tâm rõ ràng và cam kết về sự hòa nhập và đa dạng. Là Giám đốc Quản lý Nhân tài của Khu vực Trung và Đông Âu kiêm lãnh đạo của Dự án Đa dạng và Hòa nhập, cô tự hào thúc đẩy các hành động hàng ngày để đẩy mạnh sự hòa nhập.

Từ ngày 1/3 đến ngày 13/5, Bộ phận Khu vực Đông và Trung Âu (CEE) của Kimberly-Clark đã tổ chức một chương trình giáo dục dành cho các nhà lãnh đạo - Phòng thí nghiệm Kích hoạt Hòa nhập, tập trung vào việc giáo dục các nhà lãnh đạo của chúng tôi về hòa nhập và đa dạng.

“Phòng thí nghiệm Kích hoạt Lãnh đạo Hòa nhập giúp chúng ta suy nghĩ về những gì quan trọng, những gì xung quanh chúng ta mỗi ngày, cách nhận biết và cách để cởi mở với sự đa dạng”, Marina nói.

Phòng thí nghiệm Kích hoạt Hòa nhập có 4 mô-đun, 8 nhóm, 32 buổi, 4 người hướng dẫn nội bộ và 1 người hướng dẫn bên ngoài, mời và khuyến khích tất cả các lãnh đạo khu vực tham gia. 

“Tôi rất vui khi được làm việc cho một công ty nơi mà sự bình đẳng và chấp nhận đóng một vai trò lớn như vậy. Quan sát bản thân và những người khác, tôi nhận thấy rằng chúng ta đã từng suy nghĩ một cách rập khuôn và công thức. Tuy nhiên, sự rập khuôn không cho phép chúng ta nhìn thấy bức tranh thực sự của thế giới trong tất cả tính đa dạng của nó.”

Cô đã khám phá ra Kimberly-Clark nắm bắt sự đa dạng từ trong ra ngoài, “Tôi tin rằng những cải tiến và thay đổi nên bắt đầu từ chính chúng ta. Và rồi mọi thứ xung quanh bạn cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tất cả chúng ta đều rất khác nhau, với kinh nghiệm, kiến thức, ngoại hình, đặc điểm văn hóa, sở thích và quan điểm khác nhau. Tôi tin rằng cùng nhau, chúng ta có thể làm cho công ty của chúng ta cởi mở hơn và công bằng hơn đối với tất cả nhân viên ở tất cả sự đa dạng của họ.”

ore open and fair to all employees in all their diversity."