Lớn lên ở thị trấn nhỏ phía tây bắc Ontario nằm giữa khu rừng thuộc miền Bắc Canada và Lake Superior, gia đình chúng tôi vô cùng may mắn vì sự phong phú của tự nhiên xung quanh mình.  Từ việc đánh cá măng non để nấu ăn, tận hưởng sự yên bình của một chuyến đi bộ đường dài trong rừng đến làm nhiều công việc khác nhau trong lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp, các trải nghiệm của chúng tôi đã khắc phục tình yêu và sự trân trọng thực sự đối với thiên nhiên và vai trò của nó đối với sức khỏe và hạnh phúc của chúng tôi, không kể đến sự sống còn của chúng tôi.  

Sau khi chuyển đi xa và có con, chúng tôi nhận ra một điều quan trọng:  Lưu lượng giao thông liên tục và tốc độ do lịch trình của chúng ta thiết lập có thể làm giảm kết nối của chúng ta đến mức như thế nào!  Nếu không có một hành tinh khỏe mạnh, thì không có những con người khỏe mạnh – và mang đến cho con cháu của chúng ta những trải nghiệm giúp chúng thiết lập sự đánh giá cao của bản thân, không chỉ truyền cảm hứng cho chúng bảo vệ các giá trị văn hóa, môi trường và kinh tế mà cả thiên nhiên – nó nhắc nhở tất cả chúng ta!nbsp; 

Làm việc cho một công ty có tầm nhìn thống nhất là dẫn đầu thế giới về những yếu tố cần thiết cho một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng đã mang lại nhiều cơ hội để duy trì kết nối và giúp bảo vệ những giá trị này.   Sự tập trung mạnh mẽ và lâu dài vào việc bảo vệ các hệ thống tự nhiên mà tất cả chúng ta đều dựa vào để làm nền tảng cho văn hóa quan tâm– chăm sóc con người và hành tinh – giúp công việc của chúng ta trở thành cốt lõi bền vững trong tầm nhìn và các giá trị của công ty.  Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi đã mở rộng cam kết của mình về tính bền vững với tham vọng nâng cao cuộc sống và phúc lợi của một tỷ người trong các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ với tác động môi trường nhỏ nhất.    

Tôi hy vọng rằng bạn có thời gian để nuôi dưỡng mối liên hệ của bản thân với thiên nhiên.

Lisa M. - Phó Chủ tịch, An toàn, Bền vững và Sức khỏe Nghề nghiệp