Marina B. se jednoznačně zaměřuje na inkluzi a diverzitu a věnuje se jim. Jako manažerka řízení talentů v regionech střední & východní Evropy a vedoucí projektu Diverzita a inkluze je hrdá na to, že může řídit každodenní činnosti, které podporují inkluzi.

Od 1. března do 13. května se v regionu střední & východní Evropy (CEE) společnosti Kimberly-Clark koná vzdělávací program pro vedoucí pracovníky – Activation Inclusion Lab, který se zaměřuje na vzdělávání našich vedoucích pracovníků v oblasti inkluze a principů diverzity.

“Inclusive Leadership Activation Lab nám pomáhá přemýšlet o tom, co je důležité, co nás každý den obklopuje, jak si toho všímat a jak být otevřený rozmanitosti,” říká Marina.

Activation Inclusion Lab zahrnuje 4 moduly, 8 skupin, 32 sezení, 4 interní a 1 externího facilitátora a zve a vyzývá k účasti všechny regionální vedoucí pracovníky. 

„Jsem velmi ráda, že mohu pracovat pro společnost, kde rovnost a přijetí hrají tak velkou roli. Když jsem pozorovala sebe i ostatní, všimla jsem si, že jsme zvyklí myslet stereotypně a šablonovitě. Stereotypy nám však neumožňují vidět skutečný obraz světa v celé jeho rozmanitosti.”

Zjistila, že společnost Kimberly-Clark přijímá rozmanitost zevnitř: “Mým osobním přesvědčením je, že zlepšení a změny by měly začít u nás samotných. A pak se změní k lepšímu i vše kolem nás. Každý z nás je velmi odlišný, má jiné zkušenosti, znalosti, vzhled, kulturní charakteristiky, preference a názory. Věřím, že společně můžeme naši společnost učinit ještě otevřenější a spravedlivější ke všem zaměstnancům v celé jejich rozmanitosti.“