Ai muốn trở thành một tỷ phú? Trong một cuộc nói chuyện TEDxOshkosh gần đây, Giám đốc Nghiên cứu khoa học Pete Dulcamara của Kimberly-Clark đã thảo luận về cách thức tập trung mới vào việc đổi mới lấy con người làm trung tâm có thể giúp giải quyết các vấn đề quan trọng nhất mà xã hội và môi trường đang phải đối mặt theo cách hiệu quả về mặt kinh tế, mở ra các cơ hội kinh doanh mới và cho tất cả chúng ta cơ hội xây dựng một thế giới.
Trong nội dung của trọng tâm này, Pete chia sẻ lý do tại sao ông định nghĩa lại “tỷ phú” là một người giúp một tỷ người, chứ không phải một người tích lũy được một tỷ đô la.


Hãy nghe cuộc trò chuyện đầy cảm hứng của Pete: Đổi mới lấy con người làm trung tâm: Định nghĩa lại định nghĩa về tỷ phú