Elizabeth H. rất đam mê giáo dục phụ nữ về vệ sinh kinh nguyệt và phân phát mẫu miễn phí để chống lại việc thiếu sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt ở các đảo Thái Bình Dương.

“Phụ nữ ở các đảo ở Thái Bình Dương phải đối mặt với nhiều thách thức về việc thiếu sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt vì những điều cấm kỵ trong cộng đồng và cũng như khả năng tiếp cận cơ bản với các sản phẩm”, Giám đốc Thương hiệu phụ trách khu vực các đảo cho biết. “Điều này buộc nhiều người trong số họ phải nghỉ học, nghỉ làm và dừng các hoạt động khác trong kỳ kinh.”

Nằm rải rác trên hàng triệu dặm vuông về phía bắc và phía đông nước Úc, Quần đảo Thái Bình Dương là sự pha trộn của các tiểu bang độc lập, các tiểu bang và quốc gia liên quan được nhóm thành Polynesia, Micronesia và Melanesia. Theo Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, một phần tư số người dân Đảo Thái Bình Dương sống dưới ngưỡng nghèo cơ bản.

Tại văn phòng Kimberly-Clark ở Brisbane của nước Úc, Elizabeth thường xuyên đến các hòn đảo để gặp gỡ những người dân bản địa.

“Tôi ra đó nói chuyện với phụ nữ, cho họ xem những sản phẩm mà họ có thể sử dụng, cho họ dùng thử để họ hiểu rằng điều này là bình thường”, cô nói. “Họ nên có một diễn đàn để thảo luận về điều đó.”

Dạy họ cách chăm sóc bản thân tốt hơn là trọng tâm trong sứ mệnh của cô.

“Giáo dục có sức ảnh hưởng rất lớn và tôi thích làm việc cho một công ty muốn giúp đỡ các phụ nữ này và cung cấp cho họ một cuộc sống chất lượng hơn”, Elizabeth hào hứng nói. “Thông qua thương hiệu Kotex của mình, chúng tôi có thể giúp giải cấu trúc hệ thống niềm tin và xây dựng lại hệ thống đó nhằm đảm bảo rằng kinh nguyệt không ngăn cản sự tiến bộ hoặc ước mơ của các phụ nữ này.”