Iva B., Trưởng nhóm Hỗ trợ Kho vận và Quản lý Đơn hàng của Khách hàng

Trong thời gian làm việc tại Kimberly-Clark, Iva B. đã trải nghiệm cảm giác làm việc trong môi trường nhóm hỗ trợ Tư duy Nguyên bản.

Điều gì thu hút bạn đến với Kimberly-Clark?
Đó là một công ty nổi tiếng thế giới của Mỹ với những tiêu chuẩn tuyệt vời,
thực sự quan tâm đến nhân viên và tính bền vững.

Hãy mô tả việc làm việc tại Kimberly-Clark Krakóbằng ba từ.
Năng động, thân thiện và thích ứng.

Phần yêu thích của bạn trong công việc là gì?
Phần yêu thích của tôi là thể hiện rằng tôi đánh giá cao những nỗ lực và sự chăm chỉ làm việc của nhóm mình
bằng cách ghi nhận thành tích của họ. Mỗi quý chúng ta có một buổi họp nhóm
và chúng tôi có cơ hội tôn vinh một người đã làm việc rất chăm chỉ
hoặc vượt yêu cầu.

Bạn yêu thích điều gì nhất ở nhóm của mình?
Sự trung thực của họ. Tôi thích thực tế là chúng tôi có thể nói chuyện cởi mở về các
chủ đề và thách thức khác nhau. Bên cạnh đó là sự đa dạng của chúng tôi. Chúng tôi đến từ các quốc gia khác nhau
và hoàn toàn tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi làm việc như một tập thể; chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau
khi cần thiết và có thể tin tưởng lẫn nhau.

Bạn thấy làm việc tập thể từ xa trong đại dịch thế nào?

Thách thức – vì nhiều lý do khác nhau, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chúng ta
làm việc tại văn phòng. Mặt khác, việc đó có thể quản lý được. Năm 2020 đã chứng minh
rằng chúng tôi có thể làm việc từ xa mà vẫn đạt được mục tiêu của mình và hoạt động tốt.

Bài học quan trọng nhất mà bạn đã học được kể từ khi
làm việc tại Kimberly-Clark là gì?

Tôi bắt đầu làm việc tại Kimberly-Clark ở một vị trí khác và sau đó tôi
ứng tuyển vào vị trí trưởng nhóm. Nhờ sự hỗ trợ của
Kimberly-Clark, tôi được phép dẫn dắt một đội và chứng tỏ mình với tư cách là một người quản lý mới.
Điều này đã giúp tôi nhận ra rằng sự chăm chỉ được đánh giá cao ở Kimberly-Clark và nếu bạn
thể hiện tiềm năng của mình, bạn sẽ có cơ hội phát triển hơn nữa trong
sự nghiệp chuyên môn.

Bạn sẽ khuyên gì với những người đang cân nhắc về việc
vào làm việc tại Kimberly-Clark Kraków?

Tôi sẽ nói, hãy làm điều đó!! Vào làm việc tại Kimberly-Clark là một trong những quyết định đúng đắn nhất
của tôi. Trong công việc này, Tôi cảm thấy được đánh giá cao và cảm thấy những gì tôi làm là quan trọng.
Kimberly-Clark là một nơi làm việc tuyệt vời.