Gặp gỡ Julián F.
Trưởng Bộ phận Hoạt động Mua sắm Bắc Mỹ

Khi một người bạn kể với Julián về Kimberly-Clark, anh nghe nói các giá trị của công ty phù hợp với mình. Trong thời gian làm việc tại Kimberly-Clark, anh đã có kinh nghiệm vận dụng các giá trị đó và cách tự mình có thể tạo ra tác động mỗi ngày.

Điều gì thu hút bạn đến với Kimberly-Clark? 
Văn hóa và môi trường của công ty. Tôi đã quyết định gia nhập gia đình Kimberly-Clark sau khi có một lời giới thiệu từ một người bạn, người đó cho tôi biết các giá trị của chúng ta phù hợp như thế nào, và anh ấy đã đúng. 

Hãy mô tả việc làm việc tại Kimberly-Clark Krakóbằng ba từ. 

Đa dạng: Là một người Argentina làm việc tại Krakó, tôi là bằng chứng về tư duy đa dạng ở Kimberly-Clark. Khi tôi đến, Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhóm của mình
gồm nhiều người có quốc tịch khác nhau, mang lại cho chúng tôi nhiều quan điểm, thế mạnh và cơ hội để phát triển. 

Thách thức: Các bên liên quan của nhóm của chúng tôi ở Bắc Mỹ, nơi chúng tôi đặt trụ sở. Mặc dù điều này đi kèm với những thách thức, nhưng chúng tôi luôn
tìm kiếm những cách thức mới để tạo ra giá trị.

Niềm vui: Chúng tôi vui vẻ, chúng tôi kết nối và chúng tôi muốn làm việc trong một môi trường tuyệt vời. 
Phần yêu thích của bạn trong công việc là gì? 

Có ảnh hưởng. Tôi đã làm ở ba vị trí khác nhau trong bốn năm qua
tại Kimberly-Clark và tôi luôn thấy công việc của mình tạo ra tác động thực sự như thế nào bằng
cách này hay cách khác. Đó không phải´là điều bạn mà ở nơi nào bạn cũng tìm được. 

Bạn thấy làm việc tập thể từ xa trong đại dịch thế nào?
Chúng tôi đã dành nhiều thời gian làm việc từ xa hơn là làm việc tại văn phòng kể từ hồi tháng 3
năm 2020 nhưng chúng tôi đang thực hiện hiệu quả. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với nhau thường xuyên hơn
và đã phát triển văn hóa phản hồi hai chiều để
cập nhật hơn và cảm thấy được kết nối. 

Bài học quan trọng nhất mà bạn đã học được kể từ khi làm việc tại Kimberly-Clark là gì? 
Tất cả chúng ta đều đóng góp vào sự thành công của công ty theo một cách nào đó. Không quan trọng bạn là một chuyên viên, một trưởng nhóm hoặc quản lý cấp cao, mọi người đều có cơ hội như nhau và ý tưởng của mọi người đều được lắng nghe.
 
Bạn sẽ khuyên gì với những người đang cân nhắc về việc vào làm việc tại Kimberly-Clark Kraków? 
Nếu bạn muốn phát triển bản thân, hãy tạo ảnh hưởng và trở thành một phần của một công ty lớn, quan tâm đến mọi người, cả người tiêu dùng và nhân viên, nhưng với tinh thần khởi nghiệp, Kimberly-Clark Kraków là một nơi tuyệt vời!